Student PEF MENDELU se stal vítězem celostátní soutěže diplomových prací s tématikou EU

12. 2. 2020
Redakční rada projektu „Laboratoř EU: sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EU“  vyhodnotila diplomové práce, které patří mezi 10 nejkvalitnějších a současně zařadila na první tři oceněná místa:
  1. místo: Pohl Martin: Návrh evropského modelu podpory v nezaměstnanosti
  2. místo: Pokorná Anna: Komunikace centrální banky a systémový stres
  3. místo: Kupcová Barbora: Čerpání dotací v rámci programu EU LIFE v ČR jako součást podpory podnikání v porovnání s výsledky vybraných zemí EU
Vítězná diplomová práce, jejíž autorem je Ing. Martin Pohl z Provozně ekonomické fakulty MENDELU, obstála ve velké konkurenci diplomových prací z celé České republiky. Vedoucím práce je prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. jeden z předních odborníků na danou problematiku v ČR.

Více aktualit

Všechny aktuality