Stanislav Večeřa

28. 10. 2020
na PEF MENDELU zažil jako student přelomové období listopadu 1989. Více než čtvrt století působí ve firmě Procter & Gamble, posledních 15 let na vysokých manažerských pozicích generálního ředitele pro západoafrický region, nyní jako ředitel a člen správní rady v Japonsku. Jako vysoký manažer nadnárodního koncernu považuje za velmi nebezpečné jevy, které vedou k izolaci a ztrátě, uzavřenost a konzervatismus, a za kritický faktor svého úspěchu ve vysokém byznysu označuje umění odpočívat.

PEF MENDELU jste absolvoval v roce 1992. Který obor jste si vybral a proč jste se rozhodl právě pro něj? Z jakého důvodu jste si vybral studium na Provozně ekonomické fakultě naší univerzity?

Můj otec pracoval v zemědělství a byl absolventem oboru živočišná výroba. V naší rodině byl také další absolvent dnešní Mendelovy univerzity, můj bratranec, takže jsme měli velmi blízkou vazbu na tuto školu. Mým prvotním záměrem bylo studovat ekonomiku zemědělství a začít pracovat jako ekonom. V roce 1989 se ale spousta věcí změnila a já jsem se chtěl uplatnit v marketingu a managementu. Někdy v roce 1990 jsem se začal intenzivněji zajímat o management a v tomto roce jsem se stal i zakládajícím členem AIESEC Brno.

Co se Vám v souvislosti se studiem na PEF MENDELU vybaví jako první? Na co nebo na koho nejraději vzpomínáte?

Bylo by toho hodně, ale určitě se mi vybaví ta odlišnost studia před a po listopadu 1989. Před listopadem bych zmínil existenci vojenské katedry, předmětů marxismus leninismus a podobně. Po roce 1989 všechno nabralo nový směr a k hlavním vzpomínkám určitě patří založení AIESEC Brno a první kontakty se zahraničními firmami, což bylo pro mě osudové. Prvně jsem se seznámil s Procter & Gamble právě přes AIESEC.

Na PEF MENDELU jsem měl možnost využít zahraniční praxe. Byl jsem ještě v Sovětském svazu v létě roku 1989, a pak v roce 1990 ve Švédsku. To mě nastartovalo na můj mezinárodní život a také připravilo na mnohé nepředvídatelné situace.

Více než 25 let v Procter & Gamble působíte, posledních 15 let na vysokých manažerských pozicích. Které zkušenosti, znalosti, odborné dovednosti rozhodly o tom, že jste zde získal svou první pozici?

Nástup k Procter & Gamble byl docela prozaický. Pracoval jsem jako viceprezident pro AIESEC Brno a P&G byl náš národní a brněnský partner. Požádali nás tehdy o náborovou akci, kterou jsem organizoval u nás na univerzitě. Akce byla velmi úspěšná, a proto mi tehdejší obchodní ředitel pro Čechy pan Jankovic nabídnul, abych se také zúčastnil pohovoru. I když jsem byl teprve ve třetím ročníku, pohovory jsem absolvoval a nastoupil jsem jako stážista přes léto, a pak na poloviční úvazek v posledním ročníku. Bylo to náročné, protože jsem již v posledním ročníku pracoval pro P&G a zároveň dokončoval studium, ale to mi dalo výhodu při dalším postupu. Po promoci jsem nastoupil na plný úvazek a na svou první manažerskou pozici unit manažera pro Jižní Moravu.

Pokud jde o první vedoucí manažerskou pozici, tedy generálního ředitele, tak to byla souhra náhod. Pracoval jsem v Singapuru a mým cílem bylo stát se kandidátem na vedení některé ze zemí v regionu. Většina z manažerských pozic byla tehdy obsazována pracovníky z oblasti marketingu, ale já jsem měl hlavně zkušenosti z obchodu. Nicméně se naskytla příležitost v Nigérii, kde bylo hlavním záměrem právě vybudování silné obchodní organizace. A také jsem si byl vědom mírného hendikepu oproti kolegům z marketingového oddělení, takže jsem firmě nabídl, že půjdu do jakékoliv země. Ani ve snu by mě tehdy nenapadlo, že dostanu Nigérii.

Největším zážitkem ze západní Afriky je ohromná energie místních lidí, kteří tam žijí za poměrně složitých podmínek.

Postupem času jste se vypracoval na post generálního ředitele Procter & Gamble pro region západní Afriky (Nigérie, Ghana, Senegal, Pobřeží slonoviny). Jak byste popsal obchodní podmínky v tomto regionu? Co Vás nejvíce překvapilo – a třeba příjemně?

Celý pobyt v západní Africe byl nezapomenutelný. Ale snad největším zážitkem je ta ohromná energie místních lidí, kteří tam žijí za poměrně složitých podmínek. Jejich pozitivní energie byla neskutečná a pomohla k výborným výsledkům během mé tamější práce. Vzhledem k investicím bylo také zajímavé se setkat s politiky a prezidenty několika států, včetně Nigérie, Ghany, Senegalu a jiných.

Bylo to velmi úspěšné období. Podařilo se nám prosadit mnohé investice do afrického regionu. Pracoval jsem také hodně externě. Snad největším přínosem pro mě byla účast na summitu USA a Afriky, kde jsem reprezentoval P&G a americké investice do tohoto regionu. Setkal jsem se s představiteli americké vlády a vedl diskuzi s poradci tehdejšího prezidenta Baracka Obamy. Řešili jsme problém obchodních tarifů a ekonomických zón s hlavami předních afrických států a s osobnostmi americké vlády a ekonomiky, jako například s Michaelem Bloombergem a dalšími.

V roce 2014 získal Procter & Gamble pod Vaším vedením cenu Africa Business Leadership Award za pozitivní dopad na místní společnost a využití obchodního potenciálu k šíření humanity v tomto regionu. Váš podpůrný program ovlivnil přes 50 milionů dětí v 17 zemích napříč celou Afrikou. O jaké konkrétní výstupy se jednalo?

Toto ocenění bylo předáno právě na již zmíněném summitu. Byla to veliká pocta! Jednalo se o to, že Procter & Gamble jednak přímo investoval do tohoto regionu a za mého působení jsme postavili několik výrobních závodů, ale také jsme měli rozsáhlý dopad na zaměstnanost. Pracovali jsme s neziskovými organizacemi na programu čisté vody pro Afriku a osobně jsem vystupoval na několika fórech, kde se projednávalo širší ekonomické otevření Afriky zevnitř. Existuji totiž velké inter-regionální tarify, které komplikuji obchod jednotlivých afrických států mezi sebou.

Za nejpodstatnější pro management bych označil flexibilitu a otevřenost jiným kulturám, což bohužel právě v Evropě a celém světě dnes začíná hrozivě chybět.

V současnosti působíte jako ředitel a člen správní rady Procter & Gamble v Kobe v Japonsku. Do jaké míry Vás ovlivňuje tamější firemní kultura? Jak vnímáte japonský trh a způsob obchodního jednání?

Japonsko je velmi zvláštní svou bohatou kulturní tradicí, ale i silným charakterem, který je velmi odlišný od Evropy nebo Afriky. Na otázku, kolik je toho jiného v Japonsku nežli jinde ve světě, je jednoduchá odpověď, devadesát devět procent je jiných než kdekoliv jinde na světě. Na druhou stranu se mi ale podařilo úspěšně jednat s místními obchodníky a nastavit strategie, které vedou dnes Japonsko k jednomu z nejrychleji rostoucích rozvinutých zemí pro Procter & Gamble.

Firma Procter & Gamble byla největším zadavatelem reklamy ve 20. století. V roce 1939, pět měsíců po vynalezení televizoru, měla premiéru první televizní reklama Procter & Gamble a podle prestižního marketingového časopisu Advertising Age je P&G označována za nejlepší marketingovou firmu dvacátého století. Jak vidíte možnou spolupráci absolventů PEF MENDELU, kteří se chtějí věnovat marketingu, a Vaší firmy?

U Procter & Gamble se nedíváme až tolik na to, co konkrétně studujete. Zajímá nás vaše osobnost, charakter člověka, co děláte mimo školu, jaké máte zájmy, zda jste byli někdy vedoucím projektu, atd. Zkušenosti a předpoklady jsou důležitější, než známky, i když být absolventem je samozřejmě podmínka přijetí.

Adaptabilita na nové podmínky, poznávání a pochopení jiné kultury, to jsou devizy, které vedou k úspěchu.

Mohli by se studenti PEF MENDELU ucházet v Procter & Gamble o stáž či praxi během studia? Na koho se mohou obrátit?

Samozřejmě se mohou ucházet o tyto pozice a rádi si s nimi pohovoříme. Jak jsem již uvedl, i já jsem kdysi začínal jako stážista. Obraťte se na českou pobočku Procter & Gamble, napište nám na kariera@procter-gamble.cz

Na základě svých životních zkušeností, čemu byste doporučil se během studia více věnovat?

Určitě sbírat co nejvíce zkušeností, ať už vedením kolektivu na univerzitě, nebo mimo ni.

Pohybujete se v mezinárodní firmě, která spojuje lidi různých kultur, historie, zázemí. Co byste označil za nejpodstatnější pro management v takovémto společenství?

Za nejpodstatnější pro management bych označil flexibilitu a otevřenost jiným kulturám, což bohužel právě v Evropě a celém světě dnes začíná hrozivě chybět. Adaptabilita na nové podmínky, poznávání a pochopení jiné kultury, to jsou devizy, které vedou k úspěchu. Uzavřenost a konzervatismus vedou k izolaci a ztrátě a jsou velmi nebezpečné.

Spousta firem nyní řeší skloubení osobního života s pracovním výkonem. Jak se Vy jako vysoký manažer nadnárodního koncernu díváte na poměr mezi flexibilitou a produktivitou práce?

Na to mám zcela vyhraněný názor. Úspěšný člověk musí umět odpočívat a mít koníčky. Já jich mám nespočet, můžete se přesvědčit na mém YouTube pod Stvecera. Hlavní z mých koníčků za posledních dvacet pět let je potápění. Myslím si, že umět odpočívat, trávit čas s rodinou a přáteli, je velmi kritický faktor úspěchu.

Kdo Vás nejvíce ovlivnil ve Vaší kariéře a jak Vám k ní přispěla PEF MENDELU?

Určitě mě ovlivnil můj táta, který byl mým vzorem. Pak jsem měl mimořádné štěstí na svého druhého manažera, který měl na mne obrovsky vliv v devadesátých letech a poslal mě na první stáž do USA. Jsem s ním v kontaktu dodnes, i když je už dávno v důchodu.

Na PEF MENDELU jsem měl možnost využít zahraniční praxe. Byl jsem ještě v Sovětském svazu, v létě roku 1989, a pak v roce 1990 ve Švédsku. To mě nastartovalo na můj mezinárodní život a také připravilo na mnohé nepředvídatelné situace, tedy hlavně pobyt v SSSR. Celkově bych ze školy zdůraznil naučení se spolupráce s ostatními a využití znalostí práce s lidmi a jejich vedení.

Více aktualit

Všechny aktuality