Sociální stipendia

6. 10. 2021
Blíží se termín pro podávání sociálních stipendií a všichni zájemci o toto stipendium najdou veškeré detaily ve Stipendijním řádu MENDELU (jde o článek 6, body 1-4.)

Více aktualit

Všechny aktuality