Zveřejnili jsme rozvrhy pro zimní semestr 2023. Jak je najít?

28. 8. 2023
Začátek zimního semestru 2023 znamená i spoustu novinek a informací pro studenty Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity (PEF MENDELU). Jednou z klíčových informací jsou zveřejněné rozvrhy, které budou hrát zásadní roli v organizaci vašeho semestru. A aby váš semestr začal co nejsnadněji, máme pro vás přehled, jak rozvrhy najít a efektivně využít informační systém UIS.

Zveřejněné rozvrhy

Kde hledat? Rozvrhy naleznete přímo v informačním systému UIS. Stačí se přihlásit do svého účtu a vybrat záložku Portál studenta.

Ikona Osobní rozvrh

Jak to funguje? Na téže záložce Portál studenta, scrollujete dolů a uvidíte ikonu označenou jako Osobní rozvrh. Po kliknutí na ni získáte okamžitý přehled o vašich předmětech, časech a místech konání. To vám umožní lépe plánovat svůj čas a předejít případným kolizím.

Zapomenutá registrace

Pokud jste si předměty předem nezaregistrovali, dejte si pozor na následující informace. Registrace je procesem, který je namístě, aby se zajistily potřebné kapacity, proto je i povinností studenta provést registraci v souladu se Studijním a zkušebním řádem. V případě, že se registrovat zapomenete, může se stát, že budou volná místa již obsazena. To znamená, že váš zápis bude posunut až za studenty, kteří si svoji povinnost splnili včas. Proto je dobré být pozorný a nenechat si ujít termíny registrace.

rozvrhy zimní semestr 2023 PEF MENDELU

Důležité termíny na PEFce v zimním semestru 2023
  • 1. 9. – 10. 9. Elektronické zápisy do ZS 2023/2024
  • 1. 9. – 8. 10. 2023 Změny zapsaných předmětů
  • 18. 9. – 17. 12. 2023 Rozvrhovaná výuka (13 výukových týdnů)
  • 1. 12. – 17. 12. 2023 Registrace předmětů na LS 2023/2024
  • 18. 12. 2023 – 4. 2. 2024 Zkouškové období

Pokud jste i přes tuto povinnost promeškali, zkuste si předmět, který chcete absolvovat, vyhledat hlavní stránce UISu, respektive v Katalogu předmětů. Tam najdete kompletní přehled předmětů pro tento semestr. Dalším krokem je pak vyčkat na 1. září a zkusit si jej zapsat.

Kde hledat informace?

S využitím těchto jednoduchých nástrojů získáte kontrolu nad svým rozvrhem a učiníte si zimní semestr 2023 efektivní a zajisté i úspěšný. Těšíme se na vaši účast a na viděnou na fakultě!

Více aktualit

Všechny aktuality