Rozhovor s Janem Hanouskem o cestě z CERGE-EI a novém studijním programu Finance

15. 4. 2024

Nový vedoucí Ústavu financí a účetnictví Jan Hanousek na Provozně ekonomickou fakultu nastoupil po dlouholetém působení v CERGE-EI. V rozhovoru hovoří o zkušenostech z prestižních univerzit v Evropě i USA, o novém doktorském programu Finance i o své zálibě v ultramaratonu. Přečtěte si rozhovor s významnou posilou našeho akademického sboru.

Jan Hanousek

Máte zkušenosti z prestižních univerzit Princeton University a University of Michigan, jaký je rozdíl v přístupu tam a v Česku?

Rozdíl spočívá v aktivním přístupu studentů a optimalizaci hodnoty vědeckých pracovníků. V zahraničí mám svůj čas hodně obsazený konzultacemi, diskusemi o výzkumu, vždy se snaží mě co nejvíce a nejlépe využít. Obecně se snaží, abych nedělal zbytečné věci a minimalizoval administrativní úkony. Například na vlak nebo metro se mnou vždycky někdo jde, snaží se využít ten extra čas pro konzultaci a získat pomoc a rady. Pořád doufám, že ten rozdíl u českých studentů není dán jejich nezájmem či pasivitou, ale spíše plachostí a možná i výchovou.

Co vás přivedlo k tomu opustit své místo v CERGE-EI?

Minulý rok to bylo 30 let, kdy jsem jako jeden ze zakládajících pracovníků pomáhal budovat a rozvíjet CERGE a následně CERGE-EI (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy). Dlouhá léta jsem byl ve vedení. Jedno funkční období jsem obě instituce i vedl jako ředitel. Samozřejmě jsem byl na celé řadě vědeckých zahraničních stáží, krátkodobých i dlouhodobých, ale v principu jsem byl třicet let zaměstnán na jednom místě. Poslední roky jsem si uvědomoval, že nutně potřebuji změnu. Směřování CERGE-EI, moje představy a výzkum se od sebe výrazně vzdálily. Uvažoval jsem o zahraničních nabídkách, ale kvůli rodinným důvodům jsem zůstal v Česku.

Proč jste si vybral zrovna Provozně ekonomickou fakultu před ostatními?

Přesvědčil mě děkan Kapounek svoji úpornou snahou ukázat, že výborná věda a výzkum ve financích se dá dělat i mimo Prahu. PEF MENDELU investuje do zdrojů a databází, které jsou pro finanční výzkum zásadní, což třeba CERGE nedělá. Pana děkana jsem znal osobně i před svým nástupem. Když vykonával funkci prezidenta České společnosti ekonomické, byl jsem viceprezidentem. Vyprávěl mi o svých plánech s PEF a slíbil jsem mu v jeho úsilí pomoci. Nakonec, můj přestup na PEF ukazuje, že z Prahy je to do Brna stejně daleko, jako z Brna do Prahy.

Co vás přimělo vzít místo vedoucího Ústavu financí a účetnictví?

Před lety, když jsem přestal být ředitelem CERGE a CERGE-EI, sliboval jsem si, že už nic „nepovedu“ a nebudu v administrativě… A vidíte, nakonec jsem se nechal přesvědčit. Tedy za pomocí slibů, že administrativy budu dělat málo a budu se více věnovat akademickému a pedagogickému vedení a směřování ústavu.

Jaká je vaše vize pro Ústav financí a účetnictví v nadcházejících letech?

Chtěl bych pomoci kolegům v jejich profesním růstu, pozvednout PEF na všech vědeckých žebříčcích a v neposlední řadě ukazovat a zvyšovat úspěšnost studentů i absolventů. Chci využít synergií mezi dalšími ústavy a přenést nové technologie do vědy a výuky – AI, nebo machine learning techniky a analýzy velkých datových sad. Také mezi studenty otupit představy o přílišné náročnosti studia a obavy z používání jiných nástrojů než MS Excel a povzbudit své kolegy k efektivnějšímu a častějšímu využívání velkých dat. Z hlediska vědy a výzkumu se budu snažit podporovat širší výzkum. Ačkoliv na fakultě byly silné hlasy proti sloučení ústavů, je to naprosto logický krok. Finance a účetnictví patří k sobě a na většině zahraničních univerzit jsou součástí jednoho oddělení. Zajímavý výzkum i aplikace vznikají na překryvech oborů. Určitá multidisciplinarita je nutná a výhodná.

Jaké změny a nové příležitosti mohou studující očekávat v nejbližší době?

Kromě existujících a rozšiřovaných certifikátů ACCA, CFA či certifikace Institutu certifikace Svazu účetních ČR, plánujeme více usnadnit cestu k přípravě na tyto certifikáty. Například 22. dubna 2024 proběhne zkouška nanečisto z modulu Finanční účetnictví v ČR. Budeme pokračovat v kvalitním propojení s praxí. Chceme, aby se profesionálové z různých firem více zapojili do výuky. Pracujeme na dalších možnostech certifikátů. Na podzim připravujeme 2 nové volitelné předměty z oblasti účetnictví, daní a auditu, které budou zajišťovat experti z EY a BDO Czech Republic. Dále pro studenty pořádáme řadu soutěží či diskuzní setkání formou brunche. Také rozšíříme interaktivní výuku, tak snad to bude studenty ještě více bavit.

Jakým způsobem je Ústav financí a účetnictví otevřený zahraniční spolupráci? Co se svými zahraničními zkušenostmi v tomto ohledu můžete přinést vy?

Každý můj projekt i článek má nějakého zahraničního spoluautora. Rád pracuji v týmech, kde každý člen zná víc než jednu oblast a dokáže pracovat v různých částech a stádiích vývoje. I když se nakonec soustředí jen na jednu oblast a část, dokáže ovlivňovat a zlepšovat celkové zaměření a kvalitu výstupu. Tento způsob je hodně náročný, ale zároveň i efektivní a většinou velmi dobře funguje v mezinárodní sestavě. Budu se snažit pomoci kolegům a mladým PhD studentům v novém doktorském programu Finance, aby si na podobný model zvykli, nebo jej modifikovali. Hlavně aby využívali synergií mezi spoluautory a pracovišti, které nejvíce vyniknou v mezinárodní spolupráci, a uměli dobře komunikovat. Proto je program Finance nabízen i v angličtině a bude otevřen i zahraničním studentům.

Zmiňujete nový doktorský program Finance. Co přesně přinese?

Absolventi programu budou schopni samostatné tvůrčí práce se schopností interdisciplinárně analyzovat a syntetizovat informace pro kvalifikovaná rozhodnutí ve finančním sektoru. Dokáží řešit konkrétní situace, rychle reagovat na tržní vývoj a maximalizovat ekonomické přínosy sledovaných transakcí. Uplatní se ve výzkumu, vývoji, odborném poradenství nebo v manažerských pozicích v oblasti finančního sektoru, ve veřejné správě, samosprávě a podnikatelské sféře.

Jaké výhody tento obor má ve srovnání s podobnými programy na jiných univerzitách?

Naším cílem je vybavit studenty moderními analytickými nástroji pro analýzu a pochopení ekonomických a finančních procesů. Budeme klást silný důraz na tvůrčí činnost a publikační aktivity, propojení se spolupracujícími zahraničními institucemi. Chceme ve větší míře využívat vědecké semináře a speciální výukové workshopy. Studenti budou pravidelně prezentovat svůj výzkum v rámci interních seminářů, konferencí a workshopů. Důležitá je schopnost interpretace výsledků, sledování nových trendů a vývoje v oboru. Díky vysokému standardu kurzů a seminářů, nadstandardním stipendiím a širokým možnostem financování se studenti budou moci plně věnovat svému výzkumu. Na fakultě mají přístup k modernímu vybavení a technologiím, potřebným zdrojům dat a dostanou kvalitní vedení vědecké práce. A díky spolupráci se zahraničními univerzitami i širší náhled a perspektivu ve svém výzkumu.

Rád bych také zmínil nespornou komplexnost a fakultou poskytovanou kvalitu v oblasti financí podloženou maximální šíří nabízených studijních programů od bakalářského, přes magisterský, až po zmíněný doktorský, na který navíc dále navazuje také akreditované habilitační a profesorské řízení v oboru Finance.

Na závěr otázka na odlehčenou, jaké jsou vaše koníčky a zájmy ve volném čase?

Asi do svých 45 let jsem neměl žádného koníčka, nebyl čas. Buď jsem byl v práci, nebo se věnoval rodině. Před patnácti lety jsem čirou náhodou díky svému doktorandovi Jurajovi objevil běhání a dodnes mě to neopustilo. Sice nejsem žádný rychlý atlet, ale zatím vydržím běhat celkem hodně dlouho. Pořád se snažím držet vzdáleností nad 100 kilometrů a věřit, že doběhnu včas a v pořádku. Zrovna teď mám touhu oběhnout Balaton. Spousta času věnovaná administrativě mi nepřeje v tréninku, ale pořád věřím, že až 4. května budu na den Star Wars stát na startu, budu silný, trpělivý a opakovat si mantru ze Star Wars „May The Force Be With You“!

Držte mi palce!

Další rozhovory, akuality a PEF v médiích

Více aktualit

Všechny aktuality