ROZHOVOR: Představení vedoucí studijního oddělení Ing. Petry Křupalové

12. 2. 2020
Jací byli studenti před 15 lety a jací jsou teď? Chystají se nějaké změny na studijním oddělení? Co nejvíc potěší od studentů? Ptali jsme se vedoucí studijního oddělení Ing. Petry Křupalové.
Jak dlouho jste vedoucí studijního oddělení? V této pozici jsem od roku 2003 s přestávkou, kdy jsem byla na mateřské dovolené. Co se za tu dobu na studijním oddělení změnilo? Všechno. Změnili se studenti i většina studijních referentek. Dnešní studenti se chovají jinak než studenti před 15 lety. Jak se chovají současní studenti v porovnání s téměř o generaci mladšími studenty? Mají menší pocit zodpovědnosti. Uvedu příklad. V průběhu posledních přijímacích zkoušek do bakalářského studia si téměř 50 uchazečů spletlo termín nebo hodinu konání přijímací zkoušky, aniž by to považovali za problém. Před 15 lety se takovéto případy stávaly ojediněle. V čem byste ráda pokračovala a co naopak změnila? Ráda bych pokračovala v trendu větší otevřenosti a vstřícnosti vůči studentům. Doufám, že doba, kdy se student bál přijít na studijní oddělení, je už pryč. A co změnit? Zjednodušila bych administrativu. Chystají se nějaké změny na studijním oddělení, ať už ve spolupráci se studenty nebo s akademiky? Žádné zásadní změny se nechystají. Je podle vás dostatek úředních hodin? Ano. Pokud někomu nevyhovuje časové rozložení, může se domluvit s příslušnou studijní referentkou na jiném termínu. Kolik je studijních referentek a jak máte rozdělenou agendu studijního oddělení? Je nás 5, agendu máme rozdělenou podle studijních oborů a typu studia. Na jednu referentku připadá až 1 000 studentů. Jaké povinnosti máte jako vedoucí oddělení oproti kolegyním ze studijního? Koordinuji činnosti studijního oddělení. Zajišťuji podporu studentům se specifickými poruchami učení, jsem ediční referent a referent kvality. Co dělají studijní referentky mimo úřední hodiny, co obnáší administrativní práce na oddělení? Mimo úřední hodiny referentky vyřizují žádosti studentů a uchazečů, odpovídají na e-maily, řeší veškerou administrativu související s průběhem a ukončením studia. V souvislosti s aplikací správního řádu při rozhodování o právech a povinnostech studentů a uchazečů vzrostla podstatně administrativní náročnost jednotlivých úkonů. Kromě každodenní agendy obstaráváte například i promoce. Jakým dalším obdobným aktivitám se věnujete? Organizaci přijímacího řízení, zápisů a úvodů do studia, imatrikulací a státních zkoušek. A považujete to za zpestření nebo je to pro vás spíš práce navíc? Určitě za zpestření, těší mě, když je má práce různorodá. Čím vám studenti umí vykouzlit úsměv na rtech? Poděkováním.

Více aktualit

Všechny aktuality