ROZHOVOR: Představení proděkana PEF MENDELU prof. Ing. Radima Farany, CSc.

12. 2. 2020
Od 1. února 2018 nastoupili do vedení fakulty tři noví proděkani a jedna proděkanka, jeden proděkan ve své funkci pokračuje. Jaké změny plánuje proděkan pro akreditace prof. Ing. Radim Farana, CSc.?
Na Provozně ekonomickou fakultu nastoupil prof. Ing. Radim Farana, CSc. před dvěma lety a od té doby se věnuje výuce, rozvoji garantovaných předmětů, spolupráci se studenty, zejména při řešení jejich kvalifikačních prací, řešení projektů a mapování procesů v rámci systému řízení kvality ústavu. Více na Seznam procesů na ÚI PEF MENDELU. Čemu se na fakultě věnujete v současnosti? Věnuji se výuce odborných předmětů z oblasti automatizace, řešení projektů, zejména „Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců“, přípravě akreditace doktorského studijního programu Automatizace řízení a informatika. Působím také v Radě pro vnitřní hodnocení univerzity. Od 1. února jste proděkanem na PEF MENDELU. Musíte se kvůli nové funkci vzdát jiné role na fakultě, například omezit výuku? Všechny výzvy, které jsem dosud na fakultě přijal, jsem připraven splnit. Jaké jsou vaše hlavní cíle na pozici proděkana? Především bych rád získal akreditace všech studijních programů, habilitačního a jmenovacího řízení a dosáhnul institucionální akreditace alespoň v jedné oblasti vzdělávání. V čem budete pokračovat po současném proděkanovi a co chcete naopak změnit? Budu pokračovat v aktivním a zodpovědném přístupu k řešení úkolů.

Více aktualit

Všechny aktuality