ROZHOVOR: Představení proděkana PEF MENDELU Ing. Bc. Martina Machaye, Ph.D.

12. 2. 2020
Od 1. února 2018 nastoupili do vedení fakulty tři noví proděkani a jedna proděkanka, jeden proděkan ve své funkci pokračuje. Jaké změny plánuje proděkan pro vzdělávací činnost Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.?
Na Provozně ekonomickou fakultu nastoupil Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. před sedmi lety a od té doby se věnuje výuce, administrativě, psaní a vědecké činnosti. S kolegou Miroslavem Radiměřským se mu také podařilo založit Ekonomický diskuzní kroužek. Čemu se na fakultě věnujete v současnosti? Věnuji se především výuce, včetně přípravy materiálů. Asi se to na semináři nezdá, ale vše, co zazní, musí mít důvod, proč a jak je řečeno. I rádoby ad hoc „vtipné“ příklady jsou přesně načasované a hrají svou roli. Například jeden  padesátiminutový seminář zabere pár dní úvah, diskuzí a sepisování. Pak samozřejmě následují korekce, úpravy, časový harmonogram, škrtání a podobně. Mimo semestr se pak věnuji vědě. Už druhým rokem pracuji na monografii. Od 1. února jste proděkanem na PEF MENDELU. Musíte se kvůli nové funkci vzdát jiné role na fakultě, například omezit výuku? Pravděpodobně přenechám organizační a optimalizační věci ve výuce kolegům. Máme v aktivitách ve výuce celkem dobrý systém zastupitelnosti. Nedělal jsem žádnou činnost, ve které by za mě nebyla připravena náhrada. Podklady, administrativu i test bank, za mě mohou převzít jiní, byť z toho asi nebudou moc nadšení. Zřejmě se zkomplikuje i vědecká činnost. Počítám s tím, že budu habilitovat později, než jsem měl v plánu. Omezíte výuku? Předpokládám, že k omezení výuky dojde. Pokusím se rozvrh zhustit a přesunout do odpoledních či podvečerních hodin a na pátek. Rád bych si ponechal mikroekonomii I a OSEK. Když bude rozvrhová možnost, tak i mou srdcovku, což je vývoj. Jaké jsou vaše hlavní cíle na pozici proděkana? Cílů je samozřejmě několik. Většina závisí na shodě s novým vedením fakulty a vedením ústavů. Souhrnně by se dalo říct, že bych rád podpořil rozvoj kompetencí studentů tak, jak předjímá zákon o vysokých školách. Pro mě není fakulta a studium jen souborem poznatků, ale spíše platforma, kde se formuje nová generace, a to nejen po znalostní, ale hlavně dovednostní, schopnostní a osobnostní stránce. Absolvent musí být schopen sám čelit a přizpůsobit se nepředvídatelnému. Takový je prostě život. Obecně školství čeká změna související s tím, jak lidé budou stále méně konkurenceschopní v oblasti znalostí ve srovnání se stroji či softwarem. O to větší důraz musíme klást na schopnosti, kreativitu a dovednosti. V čem budete pokračovat po současném proděkanovi a co chcete naopak změnit? Rád bych udržel vysokou úroveň administrativních činností. Nepředpokládám, že by mělo dojít k revolučním změnám či radikálnímu rušení procesů. Viděl bych to spíše na drobné úpravy, kromě jedné výjimky, a na další rozvíjení možností ve studijní oblasti. Co bych chtěl změnit a co se změní, jsou dvě odlišné věci. Rád bych co nejdříve svolal kulatý stůl k závěrečným pracím. Současný systém považuji z několika důvodů za nedůstojný v organizaci univerzitního typu. Doufám, že v rámci kulatého stolu bychom mohli nalézt shodu na systému, který by byl efektivnější a přívětivější jak pro zaměstnance a jednotlivé ústavy, tak pro studenty. Dále bych byl velmi rád, kdyby se našla podpora pro další rozvíjení kroužkové a spolkové činnosti na fakultě. Výhledově bych rád zvýšil poměr angličtiny ve výuce. Tady se nabízí hned několik cest. Uvidíme, která se podaří prosadit. Jinak je většina činností proděkana pro studium rutinní a řídí se příslušnými předpisy.

Více aktualit

Všechny aktuality