ROZHOVOR: Představení proděkana PEF MENDELU doc. Mgr. Davida Hampela, Ph.D.

12. 2. 2020
Od 1. února 2018 nastoupili do vedení fakulty tři noví proděkani a jedna proděkanka, jeden proděkan ve své funkci pokračuje. Jaké změny plánuje proděkan pro koncepci a rozvoj doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.?
Na Provozně ekonomickou fakultu nastoupil doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. před devíti lety, od té doby participoval na mnoha projektech jako GAČR, TAČR, H2020 FairTax a nadále spolupracuje s řadou výzkumníků z různých oborů. Stál také u zrodu například specializace Ekonomická statistika, Analýza dat a v současnosti se věnuje především Methodology of Science. Podstatnou část jeho práce tvoří vedení a spolupráce se studenty nejen doktorského studia, což ho také naplňuje. Čemu se na fakultě věnujete v současnosti? Kromě rutinních záležitostí, jako je zkoušení, se aktuálně věnuji hlavně zapracování posledních korektur skript pro specializaci Ekonomická statistika. Od 1. února jste proděkanem na PEF MENDELU. Musíte se kvůli nové funkci vzdát jiné role na fakultě, například omezit výuku? Jistě předám agendu stipendistům na ústavní úrovni a záležitosti týkající se třetí role ústavu. Dál se uvidí. Ve výuce si nechám předměty specializace a předměty pro doktorandy. Samozřejmě je třeba naplnit povinnosti garanta předmětů. Budu muset omezit vědeckovýzkumnou činnost a s nástupem do funkce proděkana ukončím členství v Akademickém senátu Mendelovy univerzity. Jaké jsou vaše hlavní cíle na pozici proděkana? Především je mým cílem, aby agenda doktorského studia fungovala bez zádrhelů. V oblasti vnitřního hodnocení je cílem nastavit systém tak, aby byl plně využitelný k nejrůznějším účelům a zároveň aby nikoho zbytečně nezatěžoval. V čem budete pokračovat po současné proděkance a co chcete naopak změnit? Vzhledem k charakteru agendy zde není prostor pro převratné změny. Bude třeba reagovat na podněty dané na vyšších úrovních – celouniverzitní a republikové. Vzhledem k měnícímu se ekonomickému prostředí bude důležitým úkolem nalézt důvody, proč by kvalitní studenti měli zvažovat doktorské studium na naší fakultě.

Více aktualit

Všechny aktuality