ROZHOVOR: Představení předsedy akademického senátu doc. Ing. Oldřicha Trenze, Ph.D.

12. 2. 2020
Chystají se nějaké změny v akademickém senátu a co aktuálního senát řeší? I na to jsme se ptali jeho předsedy doc. Ing. Oldřicha Trenze, Ph.D.
Na fakultě je doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. od roku 2005, kdy na PEF MENDELU nastoupil jako doktorand na Ústavu informatiky. Předsedou senátu je od roku 2011 a byl zvolen na další tříleté období. Velmi rád vzpomíná na několikaletou účast na akcích Road show, tedy prezentacích fakulty na středních školách jak v České republice, tak i na Slovensku, kterou jedno období realizoval pouze Ústav informatiky. Čemu se na fakultě věnujete v současnosti? Jsem akademický pracovník na Ústavu informatiky. Věnuji se výuce, vedení závěrečných prací a publikování. Dále řeším granty, publikační činnost, propagaci studijních oborů na různých akcích, dříve například ve formě Road show, tedy prezentací na středních školách. Také se starám o agendu spjatou s další rolí na ústavu, v současné době zejména tvorbě, propagaci a realizaci vzdělávacích kurzů. A jsem také senátor za akademické pracovníky PEF MENDELU a aktuálně i předsedám fakultnímu senátu. Co se za vašeho působení na pozici předsedy akademického senátu změnilo? Na pozici předsedy akademického senátu nejsem v prvním období, změnilo se toho tedy víc. Počínaje třemi děkany (děkankou), přes řešení různých provozních věcí a taktéž problémů akademických pracovníků a studentů, které byly až na výjimky zdárně vyřešeny, až k současnému směřování k novým akreditacím (PEF) a podobě institucionální akreditace (MENDELU). Aktuálně v součinnosti s novým děkanem doc. Žufanem bude nově zavedeno pásmo akademických obcí fakulty na zvolené téma. Uvidíme, jak se změna formátu projeví na účasti a diskusi k dané problematice. Věřím, že hodně věcí je o komunikaci, jen zvolit vhodnou komunikační platformu. V čem byste rád pokračoval? Rád bych pokračoval v práci a realizaci činností, které mne baví i naplňují. A to nejen na ústavu, fakultě, ale i mimo ni. Jaké změny chystáte na další tříleté období? Na pozici předsedy fakultního senátu jsem od roku 2011. Mohu říci, že fakultní senát je velmi kompaktní, vždy jsme se dokázali na všem domluvit. Věřím, že v tom budeme pokračovat. Zásadní změny se tedy v tomto ohledu nechystají. Jaká aktuální témata řeší akademický senát? Témat řešíme víc. Nyní například angličtinu ve výuce. Mezi další témata samozřejmě patří každodenní obtíže členů akademické obce. Senát je otevřený tématům, která spadají do fakultního působení a jeho kompetence. U problematiky s přesahem na univerzitu lze zajistit jejich předání nebo řešení na patřičných kompetentních místech. Další téma, které se snažíme komunikovat navenek, je fakt, že zasedání senátu jsou veřejná – kdokoliv se může účastnit. A jak se snažíte tuto problematiku vyřešit? Z pozice předsedy senátu jsem členem vedení fakulty, tedy mám možnost akutní témata otevřít právě na senátu na našich periodických poradách. Mohu společně se senátem usměrňovat komunikaci, doporučit další kroky řešení, popřípadě pomoci s jejich realizací. Jak akademici, tak studenti mají v senátu své zástupce a mohou přes ně navrhnout jakoukoli záležitost k projednání, kterou zařadíme do programu. Témata, kterými se senát zabývá, jsou vždy dostupná na stránkách fakulty, dále v sekci orgány a v podkapitole senát. Vše je o komunikaci a informovanosti.

Více aktualit

Všechny aktuality