ROZHOVOR: Nejúspěšnější ročník Charitativního blešího trhu na PEF MENDELU

12. 2. 2020
Letošní výtěžek z Charitativního blešího trhu byl ze všech tří ročníků nejvyšší. Sto čtyřicet dva studentů obdarovalo šest neziskových organizací.

Projekt Charitativní bleší trh vznikl jako součást předmětu Manažerské dovednosti pod vedením Ing. Sylvie Formánkové, Ph.D.,

která nám prozradila podrobnosti o úspěšné akci a také jaké se chystají změny do dalších let.

Kolik peněz letos studenti vybrali?

Celkem 68 832 Kč, tedy o 10 tisíc více než loni.

S jakými organizacemi jste letos spolupracovali?

Každý stánek reprezentoval jednu neziskovou organizaci:

– SVĚTLUŠKA, pomáhající dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením

– CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA, sloužící lidem v ohrožení nebo nouzi

– ADRA, mezinárodní humanitární organizace

– KRTEK, nadační fond dětské onkologie

– Dejte nám šanci, hospic, který poskytuje přechodný či trvalý domov psům starým, týraným, nemocným či handicapovaným apod.

– VODÍCÍ PES z.s., podporující klienty s těžkým postižením zraku, kteří chtějí uplatňovat svoji samostatnost a nezávislost na okolí prostřednictvím služby vodicích psů

Dvě neziskové organizace nebyly podpořeny finančně, ale sběrem textilu, hraček, bot a pletacích potřeb.

Jednalo se o ekologicko-charitativní sdružení AIDED a o domov pro seniory Naděje.

Která organizace díky vám získala největší příspěvek?

Největší výtěžek v hodnotě téměř 17 tisíc putuje do psího hospice, Dejte nám šanci. Mám z toho jako milovnice zvířat velkou radost.

Jaké jsou ohlasy partnerů akce, chtějí spolupracovat i další roky?

Každý rok jsou skvělé ohlasy. Krtek se k nám hlásí už léta na spolupráci v různých oblastech, pravidelně pořádáme i sběr textilu. „Problém“ je v tom, že si studenti mohou vybrat jakoukoliv neziskovou organizaci, kterou podpoří, nemůžeme tedy organizacím zaručit, že se další rok opět zúčastní. Na druhou stranu má aspoň každá nezisková organizace šanci se zapojit.

Prodalo se veškeré zboží? Pokud ne, kam putoval zbylý sortiment?

Nikdy se nejedná o totální výprodej. Primárně apelujeme na studenty, aby zbylé věci věnovali vybraným organizacím. Ty pořádají své aukce a trhy, takže se věcí rádi ujmou. A když i přesto nějaké zboží zůstane, vozíme je s kolegyní do neziskové organizace Veronika. Letos by se přebytky měly odvézt do Charity Česká republika.

Čemu se studenti na akci přiučili?

Akce vypadá v den konání jako jednorázová, ale studenti na ní pracují skutečně celý semestr. Každé cvičení tvoří jednu skupinku s jedním stánkem. Na základě testu rolí jsou studenti rozděleni do dílčích týmů a každý tým má na starosti nějakou aktivitu – od propagace, přes logistiku, komunikaci, vedení, cenové politiky, merchandisingu, až po osobní prodej. Jedná se souhrnně o obchodní dovednosti. Každý tak může poznat své silné i slabé stránky. Hlavně poznali, jak náročné je vést, koordinovat a komunikovat ve třicetičlenném týmu. Zjistili, že každý tým je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Především je pro mě důležitý praktický přesah cvičení, který studenty učí odpovědnosti.

Chtěla byste něco na příští rok změnit?

Každý rok postupně vychytáváme mouchy. Jsem moc ráda, že jsme už získali podporu vedení a rektorát nám dovolil rozeslat e-maily s pozvánkou studentům i zaměstnancům. Příští rok budeme muset pozměnit oficiální název. Letos se nám totiž podařilo získat záštitu pana primátora, ovšem když viděl v názvu slovo „blešák“ tak se mu to moc nezamlouvalo. Naštěstí porozuměl důležitosti a hlavně užitečnosti akce. A chtěli bychom se zase posunout o kus dál, přizvat třeba i televizi. Letos o akci informovali na Facebooku v regionálních událostech České televize.

Znáte už datum příštího vánočního Blešáku na PEF?

Zase to bude určitě kolem Mikuláše. Odvíjí se to vždy od rozvrhu.

Co vás osobně na akci nejvíc potěšilo?

Nejvíce mne vždy těší nasazení studentů, které akce očividně tolik baví, a také že máme možnost pomáhat. Jako jednotlivec bych takovou akci nikdy nedokázala zorganizovat, ale díky studentům a celému týmu kolegyň se tak můžeme na malý okamžik stát hrdiny. Doporučuji tento pocit zažít každému alespoň jednou do roka.

Více aktualit

Všechny aktuality