ROZHOVOR: Jaká je budoucnost EU, ptali se občané dvou premiérů v Brně

12. 2. 2020
Nestihli jste debatu o budoucnosti EU v Brně? Přijďte na další, které se uskuteční 7. června od 16 hodin v Městské knihovně v Jihlavě a 9. června v 10 hodin v Kroměříži v konferenčním prostoru Skleník v zámecké zahradě kroměřížského zámku. Na brněnské debatě se probíralo ožehavé téma přijetí eura v Česku, také Brexit i čerpání prostředků z rozpočtu EU. Na průběh diskuze jsme se ptali moderátora debaty prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. z Mendelovy univerzity.

Jaká témata se na debatě ohledně budoucností EU probírala?

Oba premiéři Andrej Babiš i Peter Pellegrini v úvodu konstatovali, že k členství v EU neexistuje pro obě země alternativa. Výhody jsou jak z pohledu zapojení malých otevřených ekonomik do vnitřního trhu, tak z pohledu možnosti spolupráce mezi dalšími zeměmi EU. Oba premiéři vyzdvihli spolupráci a konzultace mezi zeměmi skupiny zemí označované jako V4.

Jaké byly nejčastější dotazy občanů? 

Dotazy směřovaly k otázce čerpání prostředků z rozpočtu EU, ochraně vnějších hranic EU, roli členských států při jmenování předsedy Evropské komise. Dále byly kladeny otázky o vícerychlostním uspořádání EU, členství ČR v eurozóně a budoucím uspořádání vztahu Velké Británie, EU a členských zemí.

Došlo se k nějakému konsenzu?

Oba premiéři se shodli na tvrdém postupu ve vztahu k Británii z důvodu neposkytnutí precedentu o výhodách vystoupení pro další členské země. Oba premiéři kladně hodnotili ekonomické přínosy členství i možnost čerpat finanční zdroje z rozpočtu EU. Shoda naopak nenastala u hodnocení přínosů společné měny euro. Zde premiér Babiš zdůrazňoval možná negativa pro ČR, naopak premiér SR konstatoval, že žádné problémy SR s fungováním eura nemá.

Jaké dotazy byly směřovány na Vás, případně jaké oblasti jste komentoval?

V rámci debaty prof. Laciny zdůraznil, že přijetí společné měny bylo a je především politickým rozhodnutím. Zatím v jediné komplexní studii na dopady zavedení eura na ekonomiku ČR, u které byl prof. Lacina vedoucím autorského kolektivu, vyšly přínosy a náklady 50:50. Jak ukazuje příklad SR, ekonomiky která je strukturálně zcela srovnatelná s ČR, euro nepřináší žádné dodatečné náklady. ČR je z tohoto pohledu částečně „rukojmím“ velmi dobře prováděné politiky české národní banky a hesla „proč vyměňovat něco co funguje“. Prof. Lacina dále upozornil, že přínosy členství nejde hodnotit jen účetně z pohledu příjmů a odvodů do rozpočtu EU. Prof. Lacina dále upozornil, že Brexit na začátku braný jako velká hrozba nyní slouží jako dobrý marketingový nástroj výhod členství v EU. Pokračující vyjednávání upozorňují Brity, o co přijdou po vystoupení z EU.

Potvrdil se na debatě s občany český euroskeptismus, případně radikální názor, že chtějí vystoupit z EU?

Ačkoliv poslední průzkum veřejného mínění (Eurobarometr) ukazuje na růst podpory členství v EU, v otázce eura je ČR nejvíce euroskeptickou zemí. To nemá oporu ve zkušenostech SR, kde již od roku 2009 společnou měnu používají a hodnotí v průzkumu vysoce pozitivně. Důvod euroskepticismu v ČR je tak spíše výsledkem vyjadřování politiků a médií než výsledek negativních ekonomických dopadů. Občanské konzultace o budoucí podobě EU jsou tedy dobrým krokem ke zlepšení vnímání pozice ČR v EU.

A jaký názor na to mají zástupci vlády?

Oba premiéři hodnotili pozitivně členství zemí v EU a vyjádřili se pozitivně o budoucí spolupráci. Neočekávají žádné následovníky Velké Británie v zájmu o vystoupení. Negativně se vyjádřili ke schopnosti EU a především Evropské komise vypořádat se s krizí eurozóny a migrační krizí.

Jakých dalších debat se zúčastníte?

Podobné konzultace proběhnou i v dalších krajích a jsou českou odpovědí na návrh francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, aby politici vedli s občany dialog o budoucím směřování evropské integrace. Úřad vlády mne oslovil s nabídkou účasti na dalších dvou veřejných debatách z cyklu občanských konzultací, které proběhnou v Jihlavě a v Kroměříži. V obou případech nejprve zazní stručné úvodní příspěvky a potom bude prostor pro dotazy z publika. Cílovou skupinou je široká veřejnost. Vzhledem k mému profesnímu zaměření se ve svém příspěvku budu věnovat postavení ČR v EU a ekonomickým dopadům členství, českým aspiracím a prioritám a možným scénářům budoucího vývoje evropské integrace. Diskuse v Jihlavě proběhne 7. června od 16:00 hodin v Přednáškovém sále Městské knihovny Jihlava. Dalšími vystupujícími budou Aleš Chmelař, státní tajemník pro evropské záležitosti, a pan Miroslav Tomanec, podnikatel a jihlavský zastupitel. Předpokládaný konec je v 17:30 hodin. Diskuse v Kroměříži se uskuteční 9. června od 10:00 hodin v konferenčním prostoru Skleník v zámecké zahradě kroměřížského zámku. Zazní také názory paní Martiny Dlabajové, poslankyně Evropského parlamentu, a pana Jaroslava Němce, starosty města Kroměříže. Předpokládaný konec je ve 12:00 hodin.

Více aktualit

Všechny aktuality