Rozhodnutí děkana o budoucí organizaci zimního semestru 2020/2021

2. 12. 2020
Vzhledem k nepředvídatelnosti budoucího vývoje rozhodl děkan PEF MENDELU o organizaci zbývající části semestru.
Výuka bude dokončena v online formě. Zápočty i zkoušky proběhnou v online nebo distanční formě s tím, že vyučující mohou vypisovat i prezenční formu zkoušení jako alternativu k online nebo distanční formě. Dochází též k posunutí milníků souvisejících s odevzdáním závěrečné práce v tomto semestru. Státní zkoušky proběhnou v prezenční formě v původním termínu. Věříme, že vám tato organizace dokončení semestru usnadní plánování zkoušek v této značně nepřehledné situaci.

Více aktualit

Všechny aktuality