Prospěchová stipendia jsou opět tady!

27. 9. 2021
Na základě Vyhlášky děkana 1/2021 o upřesnění podmínek přiznávání a výplaty stipendií, čl. 2, studenti letos již nepodávají žádost o přiznání prospěchového stipendia, neboť řízení v dané věci je zahájeno ex offo, tj. z moci úřední (tzn. tomu studentovi, který splňuje podmínky pro přiznání stipendia, bude toto stipendium vyplaceno přímo, aniž by musel podávat žádost). Předpokládaný termín výplaty prospěchových stipendií je začátek listopadu (tj. výplatní termín za měsíc za říjen).

Více aktualit

Všechny aktuality