Prospěchová stipendia 2021/2022

15. 11. 2021
Oznámení o vyplacení prospěchových stipendií studentům Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2021/2022
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně vyplatila v akademickém roce 2021/2022 prospěchová stipendia (při splnění příslušných podmínek). Jednotlivé částky, vyplacené studentům ve formě prospěchových stipendií, byly stanoveny následovně:
  • při průměru 1,00 částka 30.000,- Kč
  • při každém dalším zhoršení průměru o 0,01 částka ponížena o 500,- Kč (tedy např. při průměru 1,01 částka 29.500,- Kč atd.)
Uvedené částky jsou nejvyšší vyplácené částky za prospěchová stipendia v rámci fakult Mendelovy univerzity v Brně Celkem byla na prospěchových stipendiích studentům PEF MENDELU v tomto akademickém roce vyplacena částka 533.500,- Kč.

Více aktualit

Všechny aktuality