Projekt MASUDEM - Podpora trvale udržitelného rozvoje v Indonésii a Thajsku

31. 5. 2023

Cílem projektu MASUDEM (jehož je PEF MENDELU součástí) je podpora trvale udržitelného rozvoje a tvorby pracovních míst v Indonésii a Thajsku prostřednictvím rozvoje a zkvalitňování učebních osnov a kapacit akademických a administrativních pracovníků na partnerských univerzitách v těchto zemích. Projekt se zaměřuje na řešení kritické potřeby podporovat udržitelný růst a Evropskou zelenou dohodu. V rámci projektu bude vyvinut a akreditován nový magisterský program v oblasti „Master Studies in Sustainable Development and Management“. Výsledky projektu budou diseminovány klíčovým zainteresovaným stranám, což vytvoří základnu pro další budoucí spolupráci nad rámec současného projektového konsorcia.

Více informací o projektu: https://masudem.org/

Více aktualit

Všechny aktuality