Programové evaluace

12. 7. 2022
Anonymní programové evaluace budou probíhat od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022.

Milé studentky a milí studenti,

fakulta se neustále snaží o další zlepšování a zkvalitňování uskutečňované výuky. Je pro nás velmi důležité, že se ve velké míře běžně zapojujete do evaluací předmětů. Vaše odpovědi pomáhají nejen konkrétním vyučujícím nebo garantům předmětů ale i vedoucím ústavů a vedení fakulty ve zvyšování kvality, byť chápu, že změny nejsou vždy tak rychlé, jak byste si přáli.

V rámci zpětnovazebních procesů letos doplňujeme poslední, který nám v nástrojích řízení kvality chyběl a který přímo souvisí s Vaší rolí studentky nebo studenta, a to programové evaluace.

Budeme velmi rádi, pokud se Vás co nejvíce zapojí i do této anonymní programové evaluace, která bude probíhat od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022 v aplikaci ePrůzkumy v UIS. Zajímá nás Váš názor a Vaše zkušenosti s bakalářským nebo navazujícím magisterským studijním programem, který nyní na fakultě studujete. Vyplněním programové evaluace poskytnete cennou zpětnou vazbu nejen garantovi programu ale i vedení fakulty.

Věřím, že si pár minut na její vyplnění i v průběhu zkouškového období najdete. Předem moc děkuji a přeji vám úspěšné dokončení letního semestru.

S pozdravem

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
děkan fakulty

Více aktualit

Všechny aktuality