Předávaní cen prof. Sojky a Tomáše Kotrby

9. 10. 2020

Ceny prof. Sojky (pro seniorní výzkumníky) a Tomáše Kotrby (pro studenty) jsou každoročně udělovanými cenami za nadstandardní výsledek tvůrčí činnosti. Ceny prof. Sojky se udělují od roku 2010, ceny Tomáše Kotrby od roku 2012, ceny jsou spojené nejenom s pamětní listinou, ale také s finanční odměnou. V roce 2020 je laureátem ceny Tomáše Kotrby studentka doktorského studia, Jolana Stejskalová, která jako samostatný autor publikovala článek s názvem “Behavioural attention to financial indicators: Evidence from google trends data” v časopise Finance a úvěr. Laureátem ceny prof. Sojky je Tomáš Foltýnek, který publikoval článek s názvem “Academic plagiarism detection: a systematic literature review” v časopise ACM Computing Surveys, který je s IF 7.99 a AIS 2.419 mezi pěti nejlepšími časopisy v oboru “Computer Science, Theory and Methods”. Ceny slavnostně předal děkan fakulty doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. u příležitosti konání Vědecké rady PEF dne 8. 10. 2020.

Více aktualit

Všechny aktuality