Petr Rozmahel nejlepším akademikem PEF MENDELU

28. 3. 2023

Jaké jste měl pocity, když jste se dozvěděl, že jste vyhrál studentskou anketu o Nejlepšího akademika PEF MENDELU?

Vítězství ve studentské anketě mi udělalo velkou radost. Vnímám to jako ocenění naší dlouhodobé práce, kdy se snažíme udělat pro studenty výuku zajímavou a přínosnou. Zároveň se snažíme mít ke studentům férový přístup. Očekáváme od nich výsledky úměrné našemu úsilí poskytnout jim veškeré dostupné materiály a podklady k tomu, aby mohli látku nastudovat a osvojit si ji. Vítězství vnímám také jako ocenění celého našeho pedagogického kolektivu.

Co Vás v životě vedlo k tomu, aby se z Vás stal akademický pracovník a proč právě na Provozně ekonomické fakultě MENDELU?

Již během studií na PEF jsem absolvoval také třísemestrální Doplňkové pedagogické studium, jehož součástí byla praxe výuky na vybrané střední škole. Zjistil jsem, že učení mne baví. Baví mne vidět, že studentům jsem schopen něco vysvětlit a oni si z mé výuky něco odnášejí. Baví mne, když vidím, že studenti v hodinách nespí a dávají pozor a výklad je zajímá. Po ukončení magisterského studia jsem se rozhodl pokračovat v doktorském studiu, při kterém jsem vyučoval také na střední škole – na Obchodní Akademii Kounicova, což byla pro mne ta nejlepší škola z hlediska učitele. 

Jaké předměty nejraději učíte? A proč?

Baví mne veškeré předměty, které lze spojit s příklady z reálné praxe. Mám to štěstí, že můžeme příklady z praxe používat v předmětech Makroekonomie II a Mikroekonomie II, které v současné době vyučuji. Baví mne také učit v angličtině.  

Jaká je Vaše technika učení? Myslíte, že se nějak odlišuje od jiných akademických pracovníků naší fakulty?

Vždy, když si připravuji výuku, snažím se vžít do role studenta. Přemýšlím o tom, jak bych chtěl, aby byla látka vysvětlena mně, kdybych byl student. Nezbytným předpokladem je vždy příprava. Připravuji se na každou přednášku i cvičení, každý rok znovu a znovu. Studenti poznají, že nejste připraven na výuku a dají vám to najevo. Toho jsem si vědom.

Co myslíte, že je největší výzvou dnešních studentů?

Mezi hlavní výzvy dnešní mladé generace, ale v podstatě nás všech, patří dle mého názoru schopnost kritického vyhodnocování informací, kterými jsme v dnešním světě přehlceni. Další výzvou je omezení závislosti a racionálního využívání sociálních sítí a různých forem virtuálního světa. Studenti by neměli přestávat žít v realitě a měli by např. více cestovat. Vnímám, že dnešní studenti nemají takový zájem o zahraniční studijní pobyty a může to souviset s tím, že na dlani v chytrém telefonu mají celý svět a mohou cestovat virtuálně. Je to škoda. Ze své zkušenosti vím, že zahraniční studijní pobyt Vás obohatí na celý život.  

Máte nějaké vtipné historky z Vaší výuky a byl byste ochoten se s námi o ně podělit?

O vtipné historky je lépe podělit se v ústním podání. Moji zásadou je, aby se aspoň občas na studentech během mé výuky objevil úsměv. Měli jsme s kolegy takové nepsané pravidlo: “alespoň jeden vtip na každou přednášku”. Nevím, nakolik se nám daří toto pravidlo naplňovat, ale nejspíš ho začnu kontrolovat během hospitací ve výuce.

Chtěl byste něco na konec vzkázat našim aktuálním i budoucím studentům?

Přeji studentům, aby si vždy byli schopni udělat na věc vlastní názor, stát si za ním a nebáli se ho změnit, když ho po čase vyhodnotí jako mylný. Studentům také přeji, aby je naše škola bavila, aby studium považovali za přínosné a aby na naši školu vzpomínali v dobrém.

Více aktualit

Všechny aktuality