PEF MENDELU má 64 let! Jaká je její historie a kam kráčí?

1. 9. 2023
Provozně ekonomická fakulta, nejstarší ekonomická fakulta na Moravě, dnes slaví své 64. narozeniny. Naše fakulta vznikla na základě vládního nařízení, které vešlo v platnost 1. září 1959. Tehdejší situace souvisela s reorganizací vysokého zemědělského školství v ČSR. Následně došlo i na změnu jména školy, zmizela z něj zmínka o lesnictví. Později zmizela i zmínka o zemědělství a dnes je PEFka jednou z pěti fakult Mendelovy univerzity v Brně. Jaké jsou nejdůležitejší milníky PEFky a kam fakulta směřuje dál?

Začátky

K Provozně ekonomické fakultě neodmyslitelně patří její studijní programy a další součásti, které mnohdy reflektovali svou dobu nebo technologický vývoj.

V roce 1960, kdy započala výstavba kolejí v Kohoutově ulici, vznikl obor Provoz a ekonomika zemědělské výroby, který byl následně na fakultě vyučován 32 let. V roce 1967 se novou součástí tehdejší Vysoké škole zemědělské (VŠZ) stalo výpočetní středisko Cellatron, později nazvané jako Ústav výpočetní techniky. Následující rok byl navíc nainstalován samočinný počítač ZPA 600.

Fakulta se v 80. letech dále rozšiřovala, vznikly nové specializované učebny s novou technikou a studenti mohli bydlet v bloku D kolejí J. A. Komenského.

Nové možnosti

Sametová revoluce přinesla i změny ve struktuře naší fakulty. V roce 1991 se začal vyučovat Manažersko-ekonomický obor, v roce 1994 fakulta zřídila bakalářské studium oboru Ekonomická informatika a o rok později vzniklo také inženýrské studium Sociálně ekonomického oboru.

Nástup nového milénia se nesl ve znamení výstavby nové fakultní budovy Q, stejně jako i prohloubení integrace univerzity a fakulty do rodiny moderních evropských univerzit. Výsledkem byl v roce 2005 zisk akreditací pro nové anglické studijní obory Public Administration, Business Economics and Management, Economics of Agriculture and Food Industry nebo European Studies in Business and Economics.

V roce 2010 získala Provozně ekonomická fakulta ocenění pro nejlepší ekonomickou fakultu na Moravě, kterou úspěšně obhájila ve třech následujících letech.

Nejvýznamnejší roky

PEF MENDELU 64 LET HISTORIE

  • 1959 Založení Provozně ekonomické fakulty na Vysoké škole zemědělské (VŠZ) nařízením vlády.
  • 1980 Fakulta zavádí specializované učebny a získává novou techniku.
  • 1989 Listopadové události přinášejí změny ve vedení školy, fakult i ve zbytku organizační struktury. Ke 30. výročí založení fakulty získává Ústav výpočetní techniky nové osobní počítače.
  • 1990 Dochází ke změně v inženýrském studiu, jeho délka se ze 4 změnila na 5 let. Je zahájeno postgraduální studium doktorských studijních programů.
  • 1995 Vysoká škola zemědělská je přejmenována na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně (MZLU).
  • 1998 Dokončena rekonstrukce budovy E, ve které PEF dříve sídlila (dnes Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity).
  • 2002 Zahájení výstavby budovy Q, která je dokončena v roce 2004 a stává se novým sídlem fakulty.
  • 2010 Mendelova univerzita mění po 15 letech svůj název z MZLU na MENDELU (Mendelova univerzita v Brně). Fakulta zároveň poprvé získává ocenění pro nejlepší ekonomickou fakultu na Moravě.
  • 2011 PEFka opět získává titul nejlepší „ekonomky“ na Moravě a obhajuje ho i v následujících letech 2012 a 2013.
  • 2019 Provozně ekonomická fakulta oslavuje 60. výročí založení, Mendelova univerzita výročí stoleté.

Současnost

PEF MENDELU se za 64 let svého fungování může pochlubit více než 20 000 absolventy. Aktuálně naší fakultu navštěvuje dalších téměř 3000 studentů.

Úspěšní absolventi Provozně ekonomické fakulty nacházejí uplatnění v oblasti ekonomiky, managementu, obchodu, ve finančním sektoru, veřejné správě, nebo jako projektanti informačních systémů. Zatímco průměrný plat absolventa vysoké školy se pohybuje okolo 25 tisíc korun, absolventi PEF v oblasti ekonomie nastupují do práce s průměrným platem 35 tisíc korun. Absolventi uplatňující se ve sféře IT mají nástupní plat dokonce až 46 tisíc korun. Podle průzkumu mezi absolventy nemělo 97 procent z nich problém najít si po škole práci.

„Chci, aby naše fakulta byla špičkovým vzdělávacím pracovištěm, které využívá potenciálu moderních výukových metod i podnikatelských inkubátorů. Chci našim absolventům otevřít dveře do úspěšných firem s mezinárodním potenciálem anebo jim ukázat cestu, jak založit vlastní společnost.“
děkan Svatopluk Kapounek

Vize

Naši akademičtí pracovníci se aktivně věnují výzkumu v řadě oblastí, přičemž konkrétní témata se odrážejí v práci jednotlivých výzkumných týmů a pracovních skupin. Mezi nejdůležitější patří Bioeconomic modellingSMART SOCIETY: Socioeconomic think-tankSpatial HubEyetracking LabMENDEL FINHUB, NLP Group nebo FairTax. 

Provozně ekonomická fakulta myslí i na budoucnost a ve spolupráci s ostatními čtyřmi fakultami Mendelovy univerzity v Brně se již brzy chystá zavést zcela nový studijní program věnovaný cirkulární ekonomice.

„Chci, aby naše fakulta byla špičkovým vzdělávacím pracovištěm, které využívá potenciálu moderních výukových metod i podnikatelských inkubátorů. Chci našim absolventům otevřít dveře do úspěšných firem s mezinárodním potenciálem anebo jim ukázat cestu, jak založit vlastní společnost,“ doplňuje Svatopluk Kapounek, od února 2023 zvolen jako v pořadí 13. děkan naší fakulty.

Více aktualit

Všechny aktuality