PEF MENDELU hostila výzkumníky z více než 10 evropských univerzit

12. 2. 2020
Třídenní training school se na Ústavu práva a humanitních věd PEF MENDELU uskutečnil tentokrát na téma Extended Working Lives: Issues & Methods for Policy Evaluation. Organizace se zhostila doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Ve druhé polovině března proběhla na Ústavu práva a humanitních věd PEF MENDELU třídenní mezinárodní training school na téma Extended Working Lives: Issues & Methods for Policy Evaluation. Organizace události v rámci COST IS1409 se zhostila docentka Martina Rašticová, která přivítala výzkumníky a trenéry z více než 10 evropských zemí a předních evropských univerzit: University of Oxford, Newcastle University, Carlos III University Madrid, University of Lausanne ad. Celá akce byla zahájena nedělním přivítáním účastníků v CatCafe. Od pondělních ranních hodiny probíhaly semináře, které se zaměřovaly na prodlužování ekonomické aktivity populace, zejména z pohledu metod pro tvorbu a hodnocení vlivů politiky stárnutí. Teorie byla prokládána praktickými příklady a reálným využitím. Účastníci měli také možnost zažít stárnutí na vlastní kůži díky workshopu paní doktorky Lucie Vidovičové, v rámci kterého si vyzkoušeli speciální gerontologický oblek simulující zdravotní limity lidského těla osmdesátiletého člověka. Součástí programu byly také workshopy, které vytvářely prostor pro sdílení vlastních zkušeností a prezentace výsledků výzkumné činnosti. Kromě odborně náročného programu byl prostor také pro neformální setkání, úterní večer celá skupina, kterou návštěvou poctil také pan děkan doc. Pavel Žufana a pan proděkan prof. Radim Farana, strávila ve vile Tugendhat. Celá akce se dočkala velmi pozitivních ohlasů. Účastnící training school odjížděli velmi spokojeni a oceňovali jak obsahovou náplň seminářů, tak precizní organizaci celé akce. Díky tomu se tak fakultě otevřely dveře k navazování a rozšiřování mezinárodní spolupráce na úrovni výzkumných týmů i na úrovni institucí. Poděkování za spolupráci na přípravě training school patří členům COST Action IS 1409 především paní profesorce Nicky Le Feuvre z University of Lausanne a všem lektorům, dále Ústavu práva a humanitních věd, který poskytl zázemí a zajistil konání training school po organizační stránce, PR a zahraničnímu oddělení Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity a v neposlední řadě vedení fakulty, které konání celé akce podpořilo.

Více aktualit

Všechny aktuality