PEF MENDELU hostí v rámci projektu TAK špičkové akademiky i studenty z Ukrajiny

13. 10. 2023
Provozně ekonomická fakulta hostí v příštích dvou týdnech 15 uznávaných akademiků a 30 úspěšných studentů v rámci projektu Transnational Academic Knowledge-Sharing (TAK).

Projekt TAK ztělesňuje závazek Mendelovy univerzity ke globální spolupráci a dobré vůli a nese ušlechtilé poslání: aktivně přispívat k rozvoji ukrajinského školství.

Iniciativa TAK navíc není pouhou spoluprací. Je to maják podpory pro akademiky a studenty pocházející z ukrajinských univerzit s potenciálem projektu podporovat excelenci ve vzdělávání, usnadňovat přeshraniční spolupráci a posilovat vazby mezi Mendelovou univerzitou a našimi ukrajinskými kolegy.

TAK

Cílem projektu TAK je posílit postavení studentů, vychovávat efektivní vedoucí pracovníky, udržet talentované pedagogy v ukrajinských institucích a zvýšit celkovou kvalitu vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím zavádění robustních postupů řízení vysokých škol.

Projekt realizuje ústav práva a společenských věd pod vedením doc. PhDr. Martiny Rašticové, Ph.D. za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Říjen ve znamení projektu TAK

V rámci tohoto vizionářského projektu se 30 vybraných studentů ze šesti ukrajinských univerzit zúčastní prezenčního programu hybridní akademické mobility „Digitální vedení a strategie“. Program se uskuteční od 21. do 28. října 2023 přímo na Mendelově univerzitě v Brně.

Současně máme tu čest hostit 15 úspěšných ukrajinských akademiků, kteří se od 14. do 21. října 2023 aktivně zapojí do prezenční výuky. Program hybridní stáže pod názvem „Jak efektivně komunikovat ve výzkumu a výuce na mezinárodní úrovni“ pro ně představuje jedinečnou šanci zdokonalit své dovednosti v oblasti mezinárodní komunikace.

Více informací o projektu najdete na http://tak2023.info/.

Více aktualit

Všechny aktuality