Otevíráme nový profesní obor Marketing!

26. 4. 2024

Máš zájem o marketing a chceš ovládnout mistrovství tvorby úspěšných kampaní a značek? Potom tě bude zajímat nově otevřený program Marketing, který otevírá dveře do světa moderního marketingu. Tento navazující profesní studijní program je navržen s cílem připravit tě na dlouhodobé uplatnění na trhu práce v oblasti marketingu a marketingové komunikace.

Praktické přínosy programu

  • Získáš pokročilé znalosti o nejnovějších trendech a postupech v digitálním marketingu, sociálních médiích, brandingu a strategickém plánování.
  • Naučíš se využívat moderní marketingové nástroje a technologie pro analýzu tržních dat a identifikaci cílové skupiny.
  • Budeš umět navrhovat kreativní a inovativní marketingové strategie a kampaně.
  • Získáš zkušenosti s aplikací teorie na skutečné projekty díky spolupráci s firmami a marketingovými agenturami.
  • Připravíme tě na kariéru, kde budeš formovat úspěšné značky a vést efektivní marketingové kampaně!

Pokud chcete bravurně zvládat marketingové teorie včetně specifických oblastí marketingové praxe, aktuálních marketingových přístupů a trendů v oblasti marketingové komunikace, nástrojů marketingu a PR a chcete nabýt znalosti na úrovni požadované pro certifikaci CIMA, pak tento program je pro vás správnou volbou. Analýza trhu a identifikace cílové skupiny, vyhodnocení efektivity a ekonomického zhodnocení marketingových kampaní, plánování a organizace průzkumu trhu, statistické zpracování dat, navrhování marketingových strategií, a sestavování mediálního plánu pro vás bude snadným úkolem. Jsem přesvědčená, že náš program nabízí jedinečnou kombinaci teoretických znalostí, praktických dovedností a strategického myšlení, které vás připraví na úspěšnou kariéru v oblasti marketingu a srdečně vás zvu, abyste se připojili k naší akademické komunitě a společně s námi prozkoumali kreativní svět marketingových možností a příležitostí.“ Říká garantka programu Lea Kubíčková.

Specializuj se podle sebe

Během studia si vybereš mezi dvěma specializacemi:

  1. Marketingová komunikace ti umožní ovládnout tvorbu a realizaci komplexních marketingových strategií a kampaní. Naučíš se, jak využívat různé komunikační kanály a nástroje pro budování značky a vytváření efektivních kampaní, které osloví a zapojí cílové skupiny. 
  2. Marketing cestovního ruchu tě připraví na navrhování strategií specifických pro tento sektor. Získáš znalosti o tom, jak navrhovat a implementovat marketingové strategie, které reagují na specifické potřeby a trendy v oblasti cestovního ruchu a rozvineš dovednosti v oblasti analýzy trhu a řízení destinací.

Získáš spoustu praktických zkušeností

Klademe velký důraz na praxi. Úzce spolupracujeme s firmami a marketingovými agenturami, což ti umožní získat praktické dovednosti a znalosti přímo aplikovatelné ve své budoucí kariéře. Díky tomu si osvojíš nejen teorii, ale i praktické dovednosti prostřednictvím projektů a přednášek odborníků. Navíc získáš kontakty v oboru, což je pro budoucí kariéru klíčové.

Máš více možností kariéry

Po absolvování programu si před jméno připíšeš Ing. Uplatnění můžeš hledat na pozicích marketingového specialisty nebo seniorního pracovníka marketingového oddělení. Zastaneš klíčové manažerské pozice v marketingu, např. pozici manažera marketingu (CMO), manažera reklamy, produkt/portfolio manažera, PR manažera, manažera značky, key account managera nebo marketingového analytika. Uplatníš se i jako nezávislý marketingový konzultant, manažer sociálních médií, obsahový stratég, SEO specialista, PPC specialista, PR specialista, produktový manažer, analytik trhu a mnoho dalších!

Vyjeď na zahraniční stáž

V rámci studia podporujeme výjezdy do zahraničí. Nejvhodnějším obdobím pro uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility je 4. nebo 6. semestr. Pro uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je nejvhodnějším obdobím mezisemestrální období mezi 4. a 5. semestrem.

Pokud toužíš po kariéře založené na tvorbě úspěšných kampaní a budování značek, neváhej a přihlas se!

Další aktuality a PEF v médiích

Více aktualit

Všechny aktuality