Otevíráme nový magisterský program Cirkulární ekonomika pro budoucí lídry v oblasti udržitelného rozvoje

19. 4. 2024

Chceš být součástí ekologické transformace a přispět k udržitelnému rozvoji podnikání? Nový magisterský studijní program Cirkulární ekonomika tě vybaví znalostmi nezbytnými k řízení změn a implementaci ESG strategií ve firmách a institucích, které se zaměřují na udržitelnost a cirkulární hospodářství. Po absolvování tě bude čekat široké pole možností v oblasti podnikového plánování, inovací, finančního zabezpečení, managementu a komunikace.

Co všechno program nabízí

  • Kombinaci výuky na čtyřech fakultách Mendelovy univerzity
  • Praktické hodnocení, plánování a řízení procesů cirkulárního hospodaření s důrazem na ESG reporting
  • Individuální přístup
  • Reakce na současné požadavky trhu a politiky EU Green Deal
  • Příležitost pracovat na klíčových pozicích, které přinášejí pozitivní dopad na životní prostředí.
  • Určený pro budoucí manažery udržitelnosti.

„Obor Cirkulární ekonomika je profesní studijní program, který integruje výuku na pěti fakultách Mendelovy univerzity. Polovina předmětů pochází z Provozně ekonomické fakulty, kde je důraz kladen na dovednosti v oblasti řízení podniku, managementu a marketingu, místo složitých ekonomických analýz a modelování. Studenti zde absolvují kurzy jako Podniková ekonomika, Moderní systémy na podporu rozhodování, Leadership a Projektový management. Další klíčové předměty, jako Udržitelné zemědělství, Lesní produkce a Environmentální politika, jsou nabízeny na Agronomické, Lesnické a dřevařské fakultě, Zahradnické fakultě a na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Jde tedy o unikátní multidisciplinární obor.“ říká garantka doc. Martina Rašticová.

Studuj Cirkulární ekonomiku a přispej k pozitivní změně

Studijní program Cirkulární Ekonomika se zaměřuje na praktické přístupy hodnocení, plánování, řízení a kontrolu procesů cirkulárního hospodaření v podnicích včetně služeb. Reaguje mimo jiné na požadavek vytváření ESG reportingu. Absolventi získají dovednosti pro vytváření udržitelných přístupů v ekonomických provozech a budou schopni komplexně posuzovat informace pro rozhodování. Program reaguje na aktuální poptávku po interdisciplinárních studijních programech a připravuje studenty na implementaci politik EU Green Deal.

Více aktualit a PEF v médiích

Více aktualit

Všechny aktuality