Od studenta PEF do čela fakulty

12. 2. 2020
Funkce děkana Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se od čtvrtka 1. února 2018 ujímá doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Vystudoval  PEF MENDELU a na fakultě pokračoval jako doktorand, posléze na Ústavu managementu obhájil v roce 2002 svou habilitační práci a byl od 1. 1. 2003 jmenován docentem v oboru „Odvětvová ekonomika a management“. V dané době byl nejmladším docentem na univerzitě. Následně byl jmenován vedoucím Ústavu managementu. V roce 2006 se rovněž stal proděkanem PEF a v této roli působil do ledna 2014. Tato role pro něj byla natolik zásadní, že se v roce 2009 vzdal funkce vedoucího ústavu. V prosinci 2015 přijal nabídku stát se prorektorem pro strategii a IT, v níž setrval do 31. ledna 2018. 

„Žádné revoluce na fakultě nepřipravuji, budu pokračovat ve strategii předchozího vedení a snažit se nejen reagovat na nové výzvy, které přináší změny prostředí, ale též se na nich aktivně podílet,“ uvedl Žufan. „Chtěl bych především zlepšit komunikaci na fakultě. Mimo jiné např. posilování pocitu sounáležitosti zaměstnanců i studentů s fakultou i univerzitou. Sem řadím zejména potřebu otevřené a konstruktivní komunikace o problémech, se kterými se potkáváme. Různé názory různých lidí vnímám jako výhodu a příležitost k rozvoji, nikoliv jako neřešitelný problém. I když se na něčem neshodneme, můžeme spolu dále komunikovat a spolupracovat,“ upřesnil své cíle nový děkan PEF MENDELU. Stejně tak chce nový děkan intenzivně spolupracovat se studenty, na základě jejich podnětů zlepšovat prostředí na fakultě a starat se o další rozvoj studentského života na PEF. „Změnit chci především styl komunikace uvnitř fakulty a také styl komunikace vůči univerzitě a jejímu vedení. S rektorkou, která vychází z fakultních řad (do funkce rektorky nastupuje také 1. února), budu mít určitě pozici v této oblasti snazší,“ dodal Žufan.

Více aktualit

Všechny aktuality