Nový děkan PEF MENDELU

15. 11. 2021
Do funkce děkana PEF MENDELU na období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026 byl zvolen doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., dosavadní děkan fakulty.
Doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, kde také od roku 1995 pracuje na Ústavu Managementu. Je docentem v oboru „Odvětvová ekonomika a management“. V předchozích letech působil ve funkci vedoucího Ústavu managementu, proděkana fakulty, prorektora univerzity, a od února 2018 je děkanem Provozně ekonomické fakulty. Garantuje předměty “Operační management” a “Strategický management”. Je členem Strategic Management Society, Academy of Management a osmi vědeckých rad českých ekonomických fakult. Jeho výzkum se zaměřuje na řízení kvality, analýzu odvětví, formulaci a implementaci strategií.

Více aktualit

Všechny aktuality