Nejlepší diplomové práce v oblasti financí

30. 6. 2020
Nejlepší diplomové práce v oblasti financí
byly oceněny v soutěži organizované Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a Partners finanční skupinou. Laureátkou ceny se stala Alexandra Rónaiová, studentka oboru Finance a investiční management, která se zabývala rozdílnými dopady hospodářsko-politické nejistoty na hlavní světové měnové páry. Ve své práci prokázala nejen rozdílný vliv nejistoty na měny i referenční úrokové sazby, ale také vliv kapitálových trhů na zvyšování hospodářsko-politické nejistoty. Druhé místo v soutěži obsadila Veronika Syrová za práci věnující se šíření implikované volatility na hlavních světových akciových trzích. Výsledky práce přinesly významné poznatky pro řízení dynamických portfolií v podobě různé rychlosti i citlivosti reakcí trhů, včetně odlišné míry zpoždění mezi nimi. Třetí místo získala Markéta Mlčúchová za práci věnující se dopadům zavedení směrnice Evropské komise o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob na rozpočet České republiky. Výsledky prokázaly nejen pozitivní vliv zavedení směrnice na daňové příjmy rozpočtu České republiky, ale také spravedlivější alokaci daňových práv. Výsledky diplomové práce také prokázaly, že směrnice bude pravděpodobně pozitivně působit na prevenci daňových úniků a zmírní agresivní daňové plánování nadnárodních podniků působících v rámci vnitřního trhu EU. Ceny byly slavnostně předány Pavlem Žufanem, děkanem Provozně ekonomické fakulty, a Petrem Borkovcem, generálním ředitelem společnosti Partners finanční skupiny, dne 29. 6. 2020. Práce hodnotila pětičlenná komise složená z odborníků obou pořádajících institucí.

Více aktualit

Všechny aktuality