Nejlepší bakalářské a diplomové práce v oblasti financí

25. 6. 2021
byly oceněny v soutěži organizované Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a Partners finanční skupinou.
Laureátkami se staly Klára Zálešáková, studentka oboru Finance a investiční management, která se v diplomové práci zabývala vztahem mezi vývojem na akciových trzích jako indikátorem budoucího vývoje v zemích BRICS a Jana Gáťová, studentka oboru Finance, která ve své bakalářské práci nejen navrhla nový produkt – ovesnou kaši s obsahem hmyzího proteinu, ale také sestavila marketingovou strategii pro uvedení potraviny na trh. Druhé místo v soutěži obsadil v kategorii diplomová práce student Viet Cuong Le za práci věnující se cirkulární ekonomice a jejímu vlivu na udržitelný ekonomický růst. Výsledky práce Kateřiny Mlčúchové byly oceněny druhým místem v kategorii bakalářské práce a přinesly významné poznatky pro oblast přímých zahraničních investic vybraných zemí. Třetí místo získal za svou diplomovou práci Vliv ekonomických disparit regionů na politickou polarizace Ondřej Rolník a za bakalářskou práci věnující se dopadům zavedení bankovní daně na státní rozpočet byl oceněn třetím místem student Michal Škára. Ceny byly slavnostně předány Martinem Širůčkem dne 14. 6. 2021, který přednáší jak na Provozně ekonomické fakultě, tak působí v Partners finanční skupině. Práce hodnotila tříčlenná komise složená z odborníků z praxe.

Více aktualit

Všechny aktuality