Návštěva akademiků z Bar Ilan University v Izraeli

23. 2. 2023

V tomto týdnu můžete v areálu Mendelovy univerzity potkat akademické pracovníky z Bar Ilan University v Izraeli. Dnes delegace z Izraele navštívila společně se zástupci Provozně ekonomické fakulty Magistrát města Brna a se zastupitelkou doc. Putnovou, která vede oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi, sdíleli odborníci z Bar Ilan univerzity zkušenosti s řešením témat z oblasti Digitalizace a Smart Cities. Na jaro se připravuje návštěva odborníků Mendelovy univerzity na univerzitě v Bar Ilan.

Více aktualit

Všechny aktuality