Miroslav Flek

9. 10. 2020
V roce 2013 absolvoval PEF MENDELU, obor Ekonomická informatika. Po pracovních zkušenostech v soukromém sektoru dostal po náročném procesu výběrového řízení nabídku pracovat jako IT specialista v Evropském parlamentu v Bruselu. Co konkrétně obnáší práce pro hlavní orgán EU a jaký tým lidí zde pracuje? Doporučuje našim studentům práci ve veřejném sektoru evropských institucí?

Pracujete jako ICT Officer v Evropském parlamentu v Bruselu. Jak jste se k této práci dostal a co Vám nejvíce pomohlo k získání této pozice?

Do Bruselu mě přivedla láska… Rozhodně mi pomohly jazyky, nebylo to ovšem to jediné. Myslím si, že hlavní výhodou byly pracovní zkušenosti z různých oblastí IT, ať už jako konzultant ERP systémů nebo jako Business Intelligence (BI) specialista a samozřejmě i znalosti z oboru Ekonomická informatika, který jsem na PEF MENDELU vystudoval. A taky trocha štěstí.

Pracujete přímo v budově Evropského parlamentu?

Evropský parlament má v Bruselu několik budov a já pracuji v jedné z nich.

Co konkrétně máte na starosti?

Pracuji pro politickou skupinu Evropského parlamentu. Jednou z hlavních pracovních náplní je podpora uživatelů, ať už jde o aplikace, které vyvinuli programátoři frakce nebo parlamentu, jejich testování a také komunikaci s developery o tom, co je potřeba opravit nebo změnit. Dále podpora dalších kancelářských aplikací jako MS Office, Microsoft Dynamics NAV, příprava různých školení na IT produkty a technické zajištění v průběhu konferencí. Připravit prostě všechno tak, aby pracovníci sekretariátu Skupiny mohli bez problému pracovat. Například teď je před námi projekt Migrace Windows 7 na Windows 10, na kterém se také podílím.

Kolik ICT zaměstnanců má celkem Evropský parlament?

Tým naší frakce má v současné době 12 zaměstnanců.

Rozhodně bych doporučil i jenom stáž v samotném srdci EU.

Jak probíhá výběrové řízení na pozice v Evropském parlamentu?

Záleží podle druhu kontraktu. V mém případě bylo potřeba vyplnit přihlášku a poskytnout podklady potvrzující požadované zkušenosti. V prvním kole se hodnotí, zda uchazeč má požadované znalosti, prováděl se talent screening. Poté jsem byl pozvaný na písemnou část pohovoru. Zde se testovaly technické znalosti a jazyková vybavenost. Po technickém testu jsem postoupil do nejužšího kola, ústního pohovoru. Všichni úspěšní kandidáti byli umístěni na tzv. reserve list. Tento seznam je platný většinou po dobu dvou let. Když parlament potřebuje obsadit určitou pozici, tak už se obrací přímo na kandidáty, kteří jsou umístěni na tomto seznamu. Já jsem byl jedním z nich a dostal jsem nabídku práce. Celý tento proces od termínu podání přihlášek po podepsání smlouvy zabral něco málo přes rok. Celý proces náboru nových pracovníků je velmi náročný, protože se na pozice hlásí velký počet uchazečů z celé Evropské unie.

Jaké je Vaše pracovní prostředí a pracovní podmínky v porovnání s předchozími zkušenostmi v soukromém sektoru? Překvapila Vás nějaká zásadní odlišnost?

Musím říct, že jsem měl vždy štěstí na kolegy a na týmy, ve kterých jsem pracoval. Tento tým není výjimkou. Nezaznamenal jsem žádnou zásadní odlišnost. Dříve jsem pracoval jak pro malé firmy, tak i pro velký mezinárodní korporát. Nyní je odlišné možná jen to, že moje současná pozice je ve veřejném sektoru, kde primárním cílem organizace není maximalizace zisku.

Jedna věc mě ale přece jen překvapila. Jsou to cesty do Štrasburku, kde má parlament jedno ze svých sídel a kde poslanci hlasují. Asi nikde jinde neuvidíte tolik lidí, kteří se hromadně přepravují za prací. Je neuvěřitelné, jak je tato akce z logistického pohledu výborně zorganizovaná.

Práce při studiu vám dodá nadhled a ukáže, na které předměty ve škole stojí za to se zaměřit.

Už od doby bakalářského studia jste pracoval v soukromé IT společnosti. Je z Vašeho pohledu pro studenty IT nezbytné pracovat již při studiu?

Rozhodně. Už jenom s ohledem na to, že po ukončení studií máte praxi a práce se hledá jednodušeji. Může vám to pomoci ujasnit si, co vlastně chcete dělat. A dodá vám to jakýsi nadhled a ukáže, na které předměty stojí za to se zaměřit.

Který předmět Vám na PEF MENDELU nejvíce dal? Které znalosti nebo dovednosti jste ocenil již při studiu a které postupem času?

Těch předmětů bylo víc. V době studií a souběžné práce jsem ocenil například předmět účetnictví, který mi pomáhal v tehdejší práci konzultanta ERP systému ověřit si poznatky přímo v praxi. S postupem času, jsem ocenil obor Ekonomická informatika jako celek, protože jsem mohl nahlédnout do spousty oblastí, a to nejen ekonomie, což mi velmi pomohlo k získání určitého rozhledu. Získané zkušenosti mě vlastně doprovází dodnes.

Kdybyste se mohl zpětně nějaké části svého oboru při studiu více věnovat, co by to bylo?

S ohledem na pracovní zkušenosti a na to, v jaké oblasti IT jsem se pohyboval a chtěl bych se pohybovat, tak bych se věnoval asi více statistice, oblasti umělé inteligence a analýze dat. A rozhodně bych se snažil víc zaměřit na další jazyky. Ke stávajícím bych přidal němčinu nebo italštinu.

V čem se cítíte být odborně jistější nebo zkušenější než Vaši evropští kolegové?

Je těžké říct, v čem jsem zkušenější. V našem týmu jsem nejmladší. Myslím si, že přináším do týmu dynamiku a snažím se poukázat na věci, které by mohly fungovat lépe, protože ze zkušenosti vím, že takto fungovaly v soukromém sektoru.

Jaké vidíte výhody Vaší současné pozice pro Váš další kariérní růst?

Evropský parlament nabízí široké uplatnění. Pravdou je, že nyní dochází ke generační obměně a řada lidí bude postupně odcházet do penze. Mnoho z uvolněných míst bude potřeba obsadit v blízké budoucnosti. Uvidíme, jaké výzvy a příležitosti se naskytnou.

Doporučil byste studentům a čerstvým absolventům kariéru v evropských institucích a proč?

Rozhodně bych doporučil i jenom stáž. Člověk se ocitne v samotném srdci EU, v centru, které ovlivní, jakým směrem se Evropa posune. Potká se s řadou zajímavých lidí a pocítí na vlastní kůži, jak celý ten systém funguje. A má do určité míry možnost jej i ovlivnit.

Více aktualit

Všechny aktuality