Michal Wasserbauer

9. 10. 2020
Jaké to je rozjíždět podnikání na druhé straně planety? Co vedlo absolventa PEF MENDELU  k tomu, aby opustil Evropu a založil firmu v Indonésii? Jak vnímají Indonésané Českou republiku? Chcete se zúčastnit půlroční stáže v Indonésii ve firmě založené absolventem PEF MENDELU? Michal Wasserbauer a příběh jeho úspěšné firmy Cekindo v dalším z rozhovorů s našimi absolventy.

Absolvoval jste v roce 2010 navazující magisterské studium programu Hospodářská politika a správa, obor Finance a investiční management. Proč jste si vybral právě tento obor a právě na PEF MENDELU?

Byla to pro mě tak trochu logická volba, protože jsem navazoval na bakalářské studium oboru Finance a řízení, a také jsem měl v plánu pokračovat ve svém studiu v Brně. PEF MENDELU mi byla doporučena kamarády, kteří zde již studovali a především oceňovali propojení teorie s praxí, což se mi nakonec i potvrdilo.

Během studia jste se aktivně zapojil do studentského hnutí AIESEC jako finanční manažer, kde jste byl zodpovědný za rozpočet a financování. Kontrole rozpočtu neziskových organizací jste se věnoval i ve své diplomové práci. Co Vám tato zkušenost s financováním neziskové organizace dala pro Vaši budoucí kariéru v soukromém sektoru? A jak šla práce v AIESEC skloubit se studiem na PEF MENDELU?

Zapojení do studentské organizace AIESEC byla pro mě velká příležitost a výzva zároveň. Dodnes jsem rád, že jsem této příležitosti využil, i přesto, že jsem byl už na magisterském studiu. Většina studentů do této organizace přichází totiž převážně z prvního ročníku bakalářského studia. Měl jsem možnost tam uplatnit své teoretické znalosti z předmětů, jako jsou finanční a manažerské účetnictví, daně, či si vyzkoušet finanční reporting v praxi. Pomohlo mi to na oplátku v samotném studiu a hlavně u zkoušek, na jejichž přípravu jsem měl díky této aktivitě o to méně času. Rozhodnutí psát diplomovou práci na rozpočet v organizaci AIESEC pak byla jednoduchá volba, protože nebylo nikdy moc času nazbyt, a toto byla jedna z oblastí, které jsem se během studia věnoval. Z AIESEC zkušenosti dodnes čerpám i ve svém podnikání, protože kromě důležité praxe v oboru finance se mi tam otevřely i další možnosti osobního rozvoje, jakými jsou projektové řízení či vedení týmu. V neposlední řadě jsem tam získal celou řadu dobrých kamarádů a spolupracovníků, se kterými pracuji nebo se pravidelně potkávám dodnes.

PEF MENDELU mi byla doporučena kamarády, kteří zde již studovali a především oceňovali propojení teorie s praxí.

Rok po absolvování PEF MENDELU jste odejel do Indonésie, kde jste pracoval na stáži pro vládní organizaci jako finanční a marketingový poradce. Co způsobilo takovou radikální změnu pracovního a životního prostředí?

Opět to bylo ve spojení s organizací AIESEC, jejíž hlavní náplní je poskytování odborných stáží studentům a čerstvým absolventům v zahraničí. Po třech letech práce v AIESEC, kdy jsem měl na starosti spíše její chod, jsem se rozhodl si to vyzkoušet také na vlastní kůži a vyjet do zahraničí na odbornou stáž. V té době v roce 2010 se již velmi mluvilo o dynamicky rostoucí ekonomice v Asii a já si chtěl vyzkoušet pracovat v odlišném a zároveň dynamickém prostředí. Indonésie pro mě v tomto případě byla dostatečně exotická. Zároveň jsem znal i několik Indonésanů, kteří se mnou pracovali v AIESEC, takže jsem tak trochu věděl, do čeho jdu.

Vystudovaný obor Finance na PEF MENDELU je dnes jedním z důvodů, proč se věnuji podnikání.

V současné době žijete v Jakartě v Indonésii, kde jste před sedmi lety založil poradenskou společnost Cekindo Business Group, která má více než stovku zaměstnanců v Indonésii (Jakarta, Bali, Semarang), Singapuru a Vietnamu. Čím přesně se Vaše společnost zabývá a které zkušenosti jste mohl v Indonésii uplatnit z doby svého studia?

Když jsme v roce 2011 společně s indonéským partnerem založili společnost Cekindo, tak jsme měli za cíl pomáhat především českým firmám, které vstupovaly na trh v jihovýchodní Asii. Tyto aktivity se během let postupně rozšiřovaly a dnes se Cekindo věnuje komplexnímu poradenství firmám z celého světa, které expandují na trhy jihovýchodní Asie. Konkrétně to znamená, že poskytujeme komplexní rozsah poradenství v oblasti zahraničního obchodu, obchodního práva, finančního účetnictví, daní, human resources, rectruitmentu a vízové agendy. Taktéž provozujeme tři co-workingové kanceláře v Jakartě, Bali a Semarangu, kde jsme nedávno otevřeli outsourcingové centrum pro naše služby. Vystudovaný obor Finance na PEF MENDELU je dnes vlastně jedním z důvodů, proč se věnuji podnikání právě v této oblasti. Studium mi dalo kvalifikaci a základy k tomu, abych obecně porozuměl problematice naší práce.

Za sedm let existence se společnost Cekindo vypracovala na významného hráče v oblasti poradentství a podpory zahraničních firem vstupujících na indonéský trh. Jejími klienty jsou však v současnosti především společnosti z jiných zemí než z České republiky. Proč tomu tak je?

Je to dáno přirozeným vývojem poptávky po našich službách na indonéském trhu a skutečností, že obchodní a investiční aktivity mezi Českou republikou a jihovýchodní Asií, i vzhledem ke své vzdálenosti, nejsou tak frekventované, jako např. obchodní aktivita zemí v regionu. Dalo by se to jednoduše přirovnat i k tomu, že české firmy budou vždy raději spolupracovat s firmami ve svém okolí, např. v rámci EU, protože to je pro ně pohodlnější a hlavně bezpečnější.

Většina našich klientů dnes přichází především z Hongkongu, Singapuru, Malajsie, Austrálie, Indie, Číny či USA. Nicméně ani dnes jsme na české firmy nezanevřeli. Pro české firmy pracujeme dodnes i s přetrvávající výhodou, že se u nás český klient stále domluví česky.

České školství a firmy mají v Indonésii stálý punc kvality, což přetrvalo z dob Československa, kdy u nás vystudovalo hodně indonéských studentů.

Jakou pověst má české školství a české firmy v Indonésii? Daří se Vám dostat Českou republiku do širšího povědomí v tomto regionu? Co se Vašim zaměstnancům vybaví jako první ve spojení s Českou republikou? A se jménem Mendel?

České školství a firmy mají v Indonésii stálý punc kvality, což přetrvalo z dob Československa, kdy u nás vystudovalo hodně indonéských studentů. Dobrému jménu si v Indonésii stojí například české firmy v oblasti zdravotnictví, energetiky či strojírenství. Nicméně když se řekne Česká republika, tak se většině Indonésanů, včetně našich zaměstnanců, vybaví především sportovní ikony Petr Čech či Tomáš Rosický, nebo známí výrobci, například Škoda Auto, Zetor, nebo české pivo. Se jménem Mendel bychom pak asi nejlépe pochodili na indonéských univerzitách.

Jaké to je rozjíždět podnikání na druhé straně planety? Co Vás nejvíce překvapilo, ať příjemně či nepříjemně?

Na tuto otázku velmi často odpovídám tak, že mi Indonésie dnes připadá jako Česká republika v devadesátých letech, kdy se na každém rohu mluvilo o nějaké obchodní příležitosti. Tento fakt se pak stupňuje s tím, že Indonésie je se svými 250 miliony obyvatel čtvrtá nejlidnatější země světa s největší ekonomikou v jihovýchodní Asii s HDP 1015,54 bilionu USD. Více jak sedmdesát procent celkového obyvatelstva je pod věkovou hranicí 35 let, což z Indonésie dělá velmi atraktivní trh pro mnoho expandujících firem a investorů, a to i díky rychlému růstu střední vrstvy a velkého sklonu ke spotřebě. Ve srovnání s ČR se vše plánuje ve velkém, protože např. jenom hlavní město Jakarta má téměř stejně obyvatel jako celá Česká republika. Nevýhodou pak zůstává větší protekcionismus související se zahraničními investicemi, vlastnictvím nemovitostí a půdy, či omezení podnikatelských aktivit ve vybraných strategických sektorech, nebo velká byrokracie a korupce. Překonat počáteční překážky podnikání v Indonésii, které souvisí s kulturními, jazykovými a byrokratickými požadavky, není snadné, určitě se to však vyplatí, protože i díky nim je tento trh méně saturovaný a konečný výsledek pak stojí více za to.

Důležitost a kvalita vašeho obchodního partnerství se často poměřuje nejen obchodními úspěchy, ale i osobním přátelstvím.

Jak se Vám spolupracuje s lokálními partnery v Indonésii? Je nutné si vytvořit síť místních spolupracovníků, pokud zde chcete podnikat?

Indonésané jsou velmi příjemní, usměvaví lidé, ale také velmi dobří obchodníci. Důležitost a kvalita vašeho obchodního partnerství se často poměřuje nejen obchodními úspěchy, ale i osobním přátelstvím. Vybudovat ty správné obchodní kontakty zabere čas a úsilí, nicméně pro úspěch na místním trhu to je jedna z nepostradatelných nutností.

Chystáte se podnikat i v České republice?

V současnosti se svým obchodním partnerem máme rozběhnutých hned několik různých projektů v rámci jihovýchodní Asie, ať už ve společnosti Cekindo a jejího dalšího rozvoje v rámci regionu, tak např. projekt Joshua District, který se věnuje provozování kreativního centra, včetně restaurace a alternativního konceptu ubytování na Bali, či aktivity naší neziskové organizace Yayasan Bohemindo. V současnosti tedy moc času na další aktivity nezbývá.

Vaše společnost pravidelně nabízí každý rok pro několik studentů z České republiky odborné stáže. Pokud by se chtěl někdo ze studentů PEF MENDELU přihlásit, co je k tomu potřeba?

Každý rok pravidelně vybíráme asi šest stážistů nejen z České republiky, kteří k nám jedou na šestiměsíční odbornou praxi. Mají příležitost si vyzkoušet, jaké to je pracovat a podnikat v Asii. Pokud se osvědčí, tak se jim nabízí možnost další budoucí spolupráce. Důležitým předpokladem pro každého kandidáta je plynulá angličtina, schopnost se adaptovat v jiné kultuře a prokázat proaktivní přístup s analytickým myšlením. Pokud by se chtěl některý ze studentů PEF MENDELU přihlásit, tak je třeba zaslat motivační dopis s životopisem v angličtině na emailovou adresu job@cekindo.com a připravit se na následné výběrové řízení.

Na základě svých životních a podnikatelských zkušeností, čemu byste studentům  PEF MENDELU doporučil se více věnovat?

Doporučil bych se seznámit více s praxí v souvisejícím oboru, který studují, a to již během studia. Nespoléhat pouze na titul.

Více aktualit

Všechny aktuality