Lacina hostem Řečí peněz: Česká měnová politika pod lupou

11. 8. 2023
Lubor Lacina, ekonom Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity, byl nedávno hostem v pořadu Českého rozhlasu o ekonomii Řečí peněz, kde diskutoval o aktuálních otázkách týkajících se českého finančního prostředí a centrální banky.

V pořadu Řečí peněz byla zmíněna role české centrální banky (ČNB) a aktuální měnová politika v souvislosti s inflací. Lacina se vyjádřil k nedávným rozhodnutím ČNB ohledně stabilizace základních úrokových sazeb na sedmi procentech. Diskutoval také o inflačních tlacích a výzvách, kterým česká ekonomika čelí v kontextu globálního dění.

Pořad Řečí peněz s hostem Luborem Lacinou

Řečí peněz | foto: Eliška Fenclová, Český rozhlas

Poslechněte si

Lacina komentoval rozdílné názory na to, zda ČNB měla provádět silnější restriktivní měnovou politiku nebo stabilizovat úrokové sazby na současné úrovni. Upozornil na vlivy pandemie a fiskální expanze na inflaci a ekonomický růst.

V diskuzi se také dotkl otázky, zda bylo správné držet českou korunu nebo zda by bylo lepší zvolit euro. Lacina zdůraznil, že inflační tlaky nejsou jednoznačně spojeny s měnou, a že ekonomika může čelit inflaci bez ohledu na to, zda má vlastní měnu nebo používá euro.

Lacina dále diskutoval o důvěryhodnosti ČNB a změnách v očekáváních firem ohledně inflace. Vysvětlil, že inflační očekávání mohou ovlivnit ekonomická rozhodnutí a že centrální banka musí pracovat na udržení důvěryhodnosti a věrohodnosti svých cílů.

Lubor Lacina je uznávaným ekonomem a výzkumníkem působícím na Mendelově univerzitě, na Ústavu financí PEF MENDELU. Kromě toho je také  autorem a editorem několika monografií zaměřených na evropskou hospodářskou a politickou integraci.

  • Monetární politika ČNB: Rozhovor se soustředil na strategii České národní banky (ČNB) ohledně základních úrokových sazeb. Byla zdůrazněna změna strategie od zvyšování sazeb k jejich stabilizaci na úrovni 7 %. Diskutovalo se o tom, zda tato strategie byla vhodná a jaký dopad mohla mít na ekonomiku.
  • Inflace a faktory ovlivňující ceny: Inflace a faktory ovlivňující cenový vývoj byly zásadním tématem. Vychází inflace inflace z poptávkových nebo nabídkových faktorů? Růst cen výrobců, komodit a nákladů byly identifikovány jako hlavní ovlivňující faktory.
  • Vliv fiskální politiky na inflaci: Rozhovor se zaměřil na vliv fiskální politiky, zejména na kompenzaci omezení podniků během pandemie. Bylo zdůrazněno, že tato politika mohla zvýšit inflační tlaky.
  • Zvolená monetární strategie a důvěryhodnost ČNB: Jaké jsou pohledy na zvolenou strategii a jaký je její dopad na důvěryhodnost ČNB? Byla zmiňována rozmanitost názorů na to, zda strategie byla správná a zda ČNB dokáže udržet inflaci na cílové úrovni.
  • Dopad přistoupení k eurozóně: Rovněž byla zmíněna otázka přistoupení k eurozóně a dopadu této volby na českou ekonomiku. Bylo zdůrazněno, že i v eurozóně není inflace jednotná a že ekonomický vývoj závisí na širších faktorech.
  • Ekonomická situace v Česku: Ekonomický pokles a faktory ovlivňující ekonomický růst byly také témata rozhovoru. Bylo zmíněno, že růst ekonomiky bude záviset na reakcích ekonomických subjektů a dalších faktorech, včetně mzdových vyjednávání.

Panu profesorovi děkujeme za reprezentaci PEF a těšíme se na další jeho rozhovory!

Další rozhovory aneb PEF v médiích

Více aktualit

Všechny aktuality