Konference PEFnet, místo setkání mladých vědců z ekonomického světa, otevírá registraci

11. 9. 2023
Konference PEFnet je očekávanou událostí akademického roku a zrovna spouští registrace. Tato výjimečná událost je příležitostí pro studenty doktorského studia z celého světa prezentovat svou práci, navázat kontakty s kolegy a významnými odborníky a diskutovat o klíčových tématech ekonomických věd.

Cílem konference PEFnet je vytvořit prostor pro mladé vědecké pracovníky, kde mohou sdílet své zkušenosti a představit originální výzkum na témata týkající se ekonomických věd. Toto je unikátní příležitost nejen pro prezentaci výzkumu, ale také pro navázání kontaktů a diskuse s renomovanými odborníky a staršími vědeckými pracovníky. Registrace na konferenci PEFnet 2023 začíná 11. září 2023, a to jak pro aktivní účastníky, tak pro účastníky pasivní.

S kým se na PEFnet můžete setkat?

Na konferenci PEFnet přijaly pozvání i dvě hlavní přednášející, Jarmila Zimmermannová a Michaela Bednárová.

Jarmila Zimmermannová v současnosti působí na Centru vědy a výzkumu, Fakulty zdravotnických věd, Univerzity Palackého, kde se zaměřuje na oblast veřejné ekonomiky, veřejných financí a hospodářské politiky. V průběhu své kariéry se aktivně angažovala i na Ministerstvu životního prostředí ČR, kde působila v různých funkcích v oblasti udržitelné energetiky a dopravy. Svými znalostmi a zkušenostmi získala důležitou roli v pracovní skupině OECD – Joint Meetings of Tax and Environment Experts. Je také vášnivou propagátorkou ekologického zdanění a aktivně se účastní mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu.

Michaela Bednárová působí na Katedře finanční ekonomie a účetnictví na Univerzitě Pablo de Olavide ve španělském Seville. Mimoto je v redakci řady časopisů, například spoluedituje International Journal of Digital Accounting Research. Dále je členkou Akademického poradního týmu v rámci Mezinárodní asociace pro důvěryhodné aplikace blockchainu. Její výzkum se zaměřuje na nové technologie v účetnictví, digitální zpravodajství, korporátní sociální odpovědnost, zapojení stakeholderů a komunikaci v podnikání 2.0.

Proč se na PEFnet registrovat?

Proč se účastnit PEFnetu? Za mě je to skvělá příležitost poprvé prezentovat své nápady, a to v domácím prostředí naší fakulty. Minulý rok jsem na PEFnetu prezentoval nástřel svého tématu a získal jsem nejen super zpětnou vazbu, ale také povzbuzení pokračovat, prezentovat svou práci v zahraničí a voilà – nakonec článek zaslat do odborného časopisu. PEFnet tak beru jako první důležitý krok směrem k získání PhD titulu. Je to příležitost, kterou byste rozhodně neměli nechat minout!
Patrik Vaněk
účatník minulých ročníků PEFnet

Co se na PEFnet bude probírat?

PEFnet 2023 nabízí širokou škálu témat, včetně sekcí: Finance a ekonomika podniku, Informatika a informační systémy, Ekonomie a hospodářská politika, ESG: environmentální a sociální aspekty a správa a řízení podniků, Finance, Management, Marketing a obchod a Kvantitativní metody. Tyto obory budou diskutovány ve formě přednášek, panelových diskusí a interaktivních sekcí. Na konferenci jsou vítáni i magisterští studenti v roli přednášejících – vám je věnována celá sekce Finance.

Oficiálním jazykem konference je angličtina. Konference PEFnet 2023 se bude konat v budově Q Mendelovy univerzity v Brně dne 23. listopadu. Účastníci konference obdrží tištěnou verzi „Book of Extended Abstracts“, a on-line verze bude k dispozici na internetových stránkách konference.

Pro více informací o konferenci, tématech a registračních podmínkách navštivte oficiální stránky konference.

Důležitá data

  • 11. 09. 2023: Zahájení registrace
  • 23. 10. 2023: Termín pro odeslání rozšířených abstraktů
  • 25. 10. 2023: Termín pro platby
  • 06. 11. 2023: Termín pro odeslání plných textů
  • 23. 11. 2023: Konference

Více aktualit

Všechny aktuality