Informatika na PEF v novém kabátu

2. 2. 2021

Milí studenti, možná jste už zaregistrovali, že se na Provozně ekonomické fakultě chystá na první pohled poměrně zásadní změna týkající se nabízených studijních programů. V současnosti fakulta nabízí dva informatické programy – Systémové inženýrství a informatika (obor Ekonomická informatika) a Inženýrská informatika (obor Automatizace řízení a informatika). První z programů vznikl před více než 25 lety, druhý program je o něco novější. Za dobu existence těchto programů se však udála na poli informatiky celá řada změn. Podle uznávaných mezinárodních standardů a ve spolupráci s našimi úspěšnými absolventy a řadou špičkových firem jsme pro vás připravili jeden z nejmodernějších IT programů nazvaný Otevřená informatika. Název Otevřená informatika vyjadřuje, že se jedná o program informatický, kde máte otevřené možnosti svého zaměření a můžete si tedy sestavit studium podle svých představ. Níže na stránce vám nové studijní programy představí jeho garanti a najdete také odpovědi na klíčové otázky, které vás mohou v souvislosti s představenou změnou napadnout. Věříme, že tyto změny jsou krokem k zajímavějšímu a individuálnějšímu studiu a samozřejmě i vašemu ještě lepšímu uplatnění.
Představení bakalářského studijního programu B-OI Otevřená informatika
Ing. David Procházka, Ph.D. garant programu Informatika je tak široká oblast, že prostě není možné stát se odborníkem ve všech jejích částech. Po získání základního přehledu je nutné se zaměřit na několik oblastí a ty studovat do hloubky. Otevřená informatika vám přináší právě tuto možnost. V prvním ročníku studia získáte přehled o objektovém programování, databázích, skriptování, internetu věcí a dalších oblastech a poté si vyberete dvě oblasti, na které zaměříte své studium. Chtěli byste třeba jednou vést vývoj mobilních aplikací nebo si založit vlastní firmu? Pak si můžete vybrat zaměření na řízení podniku a na vývoj mobilních aplikací. Pokud vás třeba láká svět internetu věcí, můžete si vybrat kombinaci vývoje vestavěných systémů a webových aplikací. Pro každé zaměření jsme pro vás vybrali skupinu úzce provázaných kurzů, které vás do dané problematiky zasvětí. Ať už si vyberete jakkoliv, velká část studia bude věnována tomu, co vás zajímá. Součástí studia je také řízená praxe, pro kterou si můžete vybrat některou z dlouhé řady firem spolupracujících s fakultou nebo domluvit třeba start-up, který jste poznali na hackathonu. Díky tomu můžete bakalářskou práci psát na zadání firmy, která se vám líbila, a budete mít možnost najít si svého budoucího zaměstnavatele již při studiu. Samozřejmostí je možnost pokračovat na navazujícím magisterském studiu, kde vás čekají zejména další atraktivní technologie.
Představení navazujícího magisterského studijního programu N-OI Otevřená informatika
doc. Ing. František Dařena, Ph.D. garant programu Na předchozím bakalářském studiu jste již získali přehled v oblasti informatiky a řadu dovedností týkajících se zejména vývoje. Nyní máte příležitost posunout se významně dále. Program Otevřená informatika se na navazujícím magisterském stupni zaměřuje na oblast vývoje komplexních technologických, zejména softwarových systémů. Naučíte se analyzovat a modelovat informační systémy a podnikové procesy, využívat moderní metody vývoje, vyzkoušíte si nasazení a zabezpečení softwarových a technologických systémů, budete umět řešit problémy s využitím umělé inteligence. Protože jste na ekonomické fakultě, naučíte se samozřejmě také používat manažerské techniky nezbytné pro sledování vývoje tržního prostředí, vedení kolektivu spolupracovníků a strategické řízení podniků. Otevřenost studijního programu vám přináší možnost výběru dvou ucelených oblastí, na které se zaměříte podrobněji a ve kterých se stanete odborníky. Významná část vašeho studia tak bude věnována aktuálním tématům, která vás zajímají. Ať už je to strojové učení, chytré systémy nebo třeba uživatelská rozhraní. Všechny tyto specializované oblasti jsou zároveň v úzkém vztahu k vědeckému zaměření naší fakulty. Mnoho z vás se tak již při studiu zapojí do finančně ohodnoceného řešení fakultních, národních i mezinárodních vědeckých projektů i projektů smluvního výzkumu s firmami. Podobně jako na bakalářském stupni je i zde součástí studia řízená praxe. Kromě získání cenných zkušeností je to i možnost, jak získat pro diplomovou práci zadání od firmy, která je vám sympatická, a třeba také nalézt budoucí zaměstnání již v průběhu studia. Díky skladbě studijního programu Otevřená informatika a možnostem vašeho zapojení se do odborných aktivit je přirozenou možností pokračování ve studiu v doktorském stupni, kde naplno rozvinete svůj tvůrčí potenciál, setkáte se s předními odborníky a samozřejmě také vycestujete na stáž do zahraničí.
Ne, nemusíte. Program Otevřená informatika vznikl jako přirozené pokračování těchto dvou stávajících programů, které by vyžadovaly inovace a mezi kterými byl až dosud poměrně velký překryv. Otevřená informatika v sobě zahrnuje základy obou původních informatických programů, takže v případě zájmu na ni mohou studenti snadno přejít a značná část předmětů jim může být uznána. Současné studijní programy budou samozřejmě pokračovat a bude možné je dostudovat, a to do začátku roku 2024. Řadu vylepšení předmětů naopak promítneme zpětně i do těchto programů. Díky budoucí nabídce pouze jednoho programu také nemusíte řešit případný problém, pokud například po roce zjistíte, že vámi vybraný program není to pravé a že byste raději studovali ten druhý.
Pokud se podíváme na cíle a obsah stávajících programů, oba jsou programu novému do značné míry podobné. To je vidět i na poměrně velkém průniku, který je mezi předměty starých programů a Otevřené informatiky. V novém programu se jen předměty někdy jmenují jinak (i když občas velmi podobně). Kompletní popis a obsah nového programu naleznete UIS v aplikaci Prohlídka studijních programů, nebo na webu fakulty například zde: https://www.pef.mendelu.cz/navazujici-magisterske-studium. V porovnání se stávajícími studijními programy umožňuje Otevřená informatika větší míru specializace. Na podobě Otevřené informatiky jsme pracovali více než rok. Do diskuze jsme zapojili současné studenty i absolventy a samozřejmě naše kolegy působící v praxi. Výsledkem je program, jenž má jasně definované hlavní zaměření, kterým je oblast vývoje technologických systémů. Informatika je dnes ale tak široká, že bez určité odborné specializace by byly vaše znalosti a dovednosti příliš obecné. Bylo by pro vás komplikované něco reálného vytvořit. Proto se ve stávajících programech zavedly různé skupiny volitelných předmětů. V Otevřené informatice tato odborná specializace probíhá výběrem tzv. zaměření. Budete si vybírat rovnou dvě různá zaměření. Každé zaměření obsahuje skupinu úzce propojených předmětů, které danou oblast pokrývají. Nic důležitého vám tak neunikne! Díky tomu, že si vyberete dvě různá zaměření, sestavíte si značnou část svého studia podle svých představ a požadavků. Na bakalářském stupni studia se seznámíte zejména s technologiemi, jazyky a přístupy, které umožňují tvorbu těchto systémů. Získáte však také základní přehled o řízení firmy a v případě zájmu se můžete na ekonomiku a řízení vývoje přímo odborně specializovat. V tomto navazujeme na stávající programy. Volbou zaměření se odborně specializujete na vývoj mobilních aplikací, webových aplikací, programování průmyslových řešení a samozřejmě zaměření na řízení firem a podnikání. Na magisterském stupni studia stavíme na tom, co jste se naučili na stupni bakalářském, a zaměřujeme na různé aspekty nasazení a vývoje komplexních systémů jako jsou informační systémy podniků, webové služby, na průmyslovou automatizaci a samozřejmě na strategický rozměr řízení firem a firemní informatiky. Podobně jako na bakalářském stupni je možné se odborně specializovat výběrem dvou různých zaměření na oblasti datové analytiky a souvisejícího strojového učení, návrhu uživatelských rozhraní, pokročilé automatizace a robotiky nebo zabezpečení a důvěryhodnosti dat.
V nově akreditovaných studijních programech je kladen větší důraz na anglický jazyk – jakožto jazyk ekonomie, ekonomiky a globalizovaného obchodu. V nových bakalářských akreditacích jsou tak hned tři předměty rozvíjející schopnosti v oblasti anglického jazyka (Angličtina 1 až 3). Tyto předměty si mohou zapisovat jako volitelné předměty i současní studenti, nebo studenti, kteří je přímo nemají ve studijním plánu. Jako doplňkový jazyk slouží volitelné předměty Němčina 1 a 2. Pokud máš zájem o další světový jazyk, pak si v rámci volitelných předmětů můžeš zapsat třeba nějaký ze světových jazyků na FRRMS.
Rozhodně! Studium v programu Otevřená informatika by mělo významně přispívat i ke zlepšení vašich jazykových schopností a rozvíjet předpoklady pro práci v nadnárodních společnostech nebo přímo v zahraničí. V rámci studia máte na bakalářském studiu zařazeny tři semestry angličtiny a musíte vystudovat alespoň jeden odborný předměty v anglickém jazyce, na stupni magisterském odstudujete v angličtině dva odborné předměty. Vyberete si z nabídky povinných a povinně volitelných předmětů studijního programu, které jsou vyučovány v anglickém jazyce a jsou nabízeny také pro zahraniční studenty. Studijní zátěž pro povinné a povinně volitelné předměty ve třetím semestru navazujícího magisterského studia je záměrně nižší tak, abyste zde měli prostor pro výběr volitelných předmětů, které můžete studovat i na zahraničním výjezdu. Jedná se tak o určitou formu motivace k výjezdu díky tomu, že potenciálně přijdete jen o málo aktivit na PEF. Pokud navíc na naší partnerské univerzitě najdete odborné předměty, které nemáme v nabídce u nás, můžete si zahraničním výjezdem sestavit vlastní zaměření a rozvíjet tak svoje znalosti a dovednosti v informatických oblastech, které na fakultě nemáme.
Ano, praxe je nedílnou součástí jak bakalářského, tak navazujícího magisterského stupně studia. Firmu, ve které chcete praxi realizovat, si můžete domluvit sami, nebo si vyberete z katalogu nabízených firem. Nestane se tak, že byste měli problém praxi realizovat. Praxi ve firmě můžete využít k další komerční spolupráci nebo k výběru své závěrečné práce. Nestane se tak, že byste opustili školu bez praktických zkušeností. Studijní program Otevřená informatika je postaven tak, že jeho obsah a zejména zaměření jsou v mnohem užším vztahu s vědeckou a odbornou činností fakulty. To mnoha z vás umožní se při studiu zapojit do řešení fakultních, národních i mezinárodních projektů vědeckých i projektů smluvního výzkumu a vývoje a získávat tak cenné zkušenosti v zajímavých oblastech.
Je v našem i tvém zájmu spouštět nově inovované a moderní předměty co nejdříve. Z tohoto důvodu je možné, že některý z předmětů ve tvém studijním plánu již nebude vypsán, pokud studuješ ve staré akreditaci. Jeho ekvivalent v nových akreditacích nalezneš ve studijním plánu poklikem na informační ikonu „i“ vedle daného předmětu. Tento ekvivalentní předmět si tak můžeš registrovat, zapsat a úspěšně ukončit. Pokud tedy „starý“ předmět nebude v registracích, je třeba si registrovat jeho ekvivalent. Po jeho ukončení ti bude automaticky uznán do studijního plánu.
Modernizace zasáhne také průběh a podobu státní zkoušky. Od zimního semestru 2020/2021 budou tematické celky u jednotlivých předmětů státní zkoušky více propojeny s tématem tvojí závěrečné práce. U státní zkoušky se tak budou zkoušet a ověřovat tvoje schopnosti propojit nabyté znalosti a jejich použití v širších souvislostech zejména v kontextu tvojí závěrečné práce. Státní zkouška bude sestávat z obhajoby tvojí závěrečné práce a následně odborné rozpravy z předmětů státní zkoušky. Státní zkouška tedy nebude jen zkoušet znalosti, ale zejména jejich pochopení, pochopení souvislostí, aplikací a důsledků. Věnuj tedy mimořádnou pozornost tematickým celkům v UIS. Snaž se tematické celky spíše naučit a pochopit v odborném kontextu tvého odborného zaměření. Toto se týká jak nových tak starých akreditací.
Fakulta postupně přechází na plně bilingvní vzdělávací prostředí. Vytváříme postupně prostředí, které bude pro většinu z vás ve tvé budoucí profesní kariéře zcela přirozené. V nových akreditacích se objevuje více předmětů vyučovaných v anglickém jazyce, na kterých se budeš běžně setkávat s cizinci (studenty přijíždějícími na studijní pobyty např.). Každý studijní program v nové akreditaci má jasně identifikovatelné a pod studijním plánem uvedené tzv. Mobility window (semestr, kdy je nejvhodnější vycestovat). Navíc každý podzim na naší fakultě probíhá tzv. International Week, během kterého se přednášky i na česky vyučovaných předmětech konají v anglickém jazyce. Věříme, že toto ti poskytne významnou konkurenční výhodu při hledání budoucího uplatnění, které si zvolíš.
Pokud je daný předmět vypsán a nabízí se v registracích nebo zápisech předmětů, pak si jej mohou i studenti ve „starých“ akreditacích registrovat nebo zapsat, pokud splňují prerekvizity předmětu. Určitě si projdi katalog předmětů, protože nové akreditace nabízí mnoho předmětů, které by tě mohly zajímat a které se u nás na fakultě dříve neučily.
V Kontrole plánu v UIS stačí kliknout na informační ikonku „i“ vedle předmětu. Pokud ve studijním plánu předmět není doprovázen touto ikonou, bude „starý“ předmět pokračovat v nezměněné formě do zániku akreditace v roce 2024.
Ano, pokud jde registrovat nebo zapsat pouze ekvivalent, pak je potřeba si zapsat ekvivalent starého předmětu. Pokud jde registrovat nebo zapsat starý předmět konzultační formou, můžeš si jej při splnění podmínek pro konzultační formu registrovat a zapsat. V některých případech můžeš mít dokonce i na výběr. Starý předmět bude „dojíždět“ v konzultační formě a nový ekvivalentní předmět se již bude vyučovat. V tomto případě je volba na tobě.
S několikaměsíčním předstihem budeš informován o blížícím se konci akreditace starého studijního programu a bude ti nabídnuta možnost pokračovat ve studiu ve studijním programu stejném nebo obdobném.

Máš jakékoliv další otázky?

Kontaktuj garanty programu Otevřená informatika, rádi Ti odpovíme a poradíme. Bakalářský studijní program – David Procházka (david.prochazka@mendelu.cz) Navazující magisterský program – František Dařena (frantisek.darena@mendelu.cz)

Letáček studijního programu

Stáhnout PDF verzi

Více aktualit

Všechny aktuality