Industriál a kultura v Rakousku - Studijní cesta do Lince v Horním Rakousku 

5. 4. 2023

Management cestovního ruchu

V roce 2020 vznikla v rámci profesního bakalářského studijního programu specializace Management cestovního ruchu, kde je výuka vedena formou seminářů, které propojují akademické a profesní vzdělání a uvádí studenty do praxe. Mnoho z nás studentů této příležitosti využilo, a tak budeme již po úspěšném ukončení bakalářského studia schopni plnohodnotně nastoupit do zaměstnání. 

Z našeho pohledu výjimečnost specializace spočívá hned ve dvou věcech. Tou první je ochota učitelů zapojovat nás do různých projektů souvisejících s cestovním ruchem, kterých se mnohdy účastní i subjekty z praxe a druhou je samotná odborná praxe. Ta probíhá ve dvou semestrech, kdy máme možnost si nalézt praxi buď sami, nebo si vybrat z nabídky firem nasmlouvaných univerzitou. 

Studijní cesta 

Praktická část studia také zahrnuje zpracování projektů od zadavatelů z praxe. Jejich úspěšné vypracování závisí na naší analýze současné situace, kterou provádíme během studijní cesty. 

V zimním semestru 2022 se nám jako studentům třetího ročníku vyskytla příležitost vycestovat do zahraničí, a to díky spolupráci našich učitelů s Hornorakouskou centrálou cestovního ruchu. Hlavním důvodem, proč byl naší již druhou studijní cestou právě Linec je fakt, že na tomto místě lze krásně vidět, jak je možné spojit dva velmi rozličné typy cestovního ruchu – industriál a kulturu, a to díky tomu, že obecně Rakousko má velmi dobře propracovaný destinační management.  

Zadavatel projektu nám vytvořil 5 originálních témat s názvy:  

  • Produkty industriálního turismu v Linci, 
  • Umění a kultura v produktovém portfoliu destinace Linec, 
  • Linec jako destinace pro českého návštěvníka, 
  • Linec jako destinace budoucnosti pro mladé generace, 
  • Linec jako women friendly destinace. 

Na základě nich jsme měli za úkol vypracovat plán projektu, studii a na závěr vytvořit prezentaci přímo pro zadavatele.  

Průběh cesty 

Během studijní cesty jsme měli možnost navštívit vícero zajímavostí. Prohlídce města předcházela exkurze rodinné továrny na chléb s velkou vášní pro řemeslo – Kornspitz Backaldrin. Následovala návštěva muzea chleba Paneum s velkou sbírkou kuriozit na téma chleba.

Při procházce centrem města nás překvapil hrad s výhledem na řeku Dunaj, moderní galerie Lentos a okolí Lince. Nejpozoruhodnější zastávkou na naší cestě bylo jednoznačně muzeum budoucnosti Ars Electronica. V podvečer nás pak čekalo muzikálové přestavení „Anastasia” v divadle Musiktheater, které bylo doopravdy výjimečné, a i přes jazykovou bariéru v nás na konec vyvolalo silné emoce.

Druhý den, během prohlídky velkého komplexu ocelárny Voestalpine, jsme se díky skvělé průvodkyni zábavnou cestou dozvěděli o problémech, které byly s továrnou v historii spojeny. Ke konci dvacátého století byla jedním z důvodů odlivu návštěvníků, jelikož zapříčiňovala znečištění města a celkově působila nevzhledně. Dnes to tam však vypadalo úplně jinak. Továrna pracuje na tom, aby byla „green“, štědře investuje do cestovního ruchu a přináší do Lince příliv finančních prostředků i návštěvníků.  

Přínosy studijní cesty 

Linec všechny překvapil nečekaným propojením kultury a industrializace doslova na každém kroku. Obě části, které jsou na první pohled velmi rozdílné a neslučitelné jdou v Linci ruku v ruce. Historie se tu prolínala s budoucností a vytvořila tak jedinečný vzhled města.  

Na vlastní oči jsme se mohli přesvědčit, jak velmi důležitá je spolupráce všech stakeholderů a jak toho může destinační management v praxi co nejvíce využít a rozproudit tak znovu turismus v regionu. Navíc se nám naskytla možnost zdokonalit se v týmové práci, lépe se navzájem poznat a vytvořit tak skvělý kolektiv.  

Samotná prezentace našich týmových projektů probíhala za účasti zástupce Hornorakouské centrály cestovního ruchu, paní Jitky Zikmundové, která nám k projektům poskytla zpětnou vazbu. Nejlepší týmy byly následně oceněny. Měli jsme totiž možnost dostat certifikát přímo od Hornorakouské centrály, který se v životopise určitě neztratí.

Lenka Blažeková a Ivana Hornová

Více aktualit

Všechny aktuality