HPS nově a jinak

9. 2. 2021

Milí studenti, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně obdobně jako ostatní vysoké školy a jejich fakulty v České republice započala a pomalu dokončuje proces opětovné akreditace všech studijních programů, který si vyžádala novela zákona o vysokých školách z roku 2016. Dle požadavků Národního akreditačního úřadu i dle požadavků ECTS standardů se modernizovala struktura i obsah studijních programů. Některé změny se promítnou i do studia současných studentů naší fakulty. Je vhodné shrnout nejpodstatnější změny, které by se mohly Vašeho studia dotknout, a nabídnout odpovědi na otázky, které bezesporu máte. Doufáme, že mnohé změny oceníte a že dále přispějí k Vašemu budoucímu studiu i uplatnění na trhu práce.
Představení bakalářského studijního programu B-F Finance
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. garant programu Nestuduj jen pro titul nebo jen pro zábavu bez profesního uplatnění. Studium studijního programu Finance Ti umožní získat znalosti, které uplatníš v široké škále firem nebo finančních institucích. Studiem Financí získáš vědomosti a praktické zkušenosti, které se Ti budou hodit pro Tvou budoucí kariéru, ať už ji hodláš zahájit ve firmě, ve finanční instituci, v účetních či daňových kancelářích nebo se pohybovat jako makléř na finančních trzích. Co Ti nabízíme? Kvalifikovaní a zkušení pedagogové Ti předají své znalosti a zkušenosti z oblasti přímého a nepřímého zdanění, správy daní, fungování finančních trhů, bankovních produktů a služeb, finančního plánování, veřejných financí nebo zajištění pojistné ochrany. Těšit se můžeš i na přednášky a workshopy se specialisty z praxe. V případě zájmu Ti pedagogové pomohou s výběrem vhodného tématu bakalářské práce a rovněž pomohou s obstaráním firmy pro její aplikaci. Studium a zpracování závěrečné práce Ti usnadní i přístup do specializované laboratoře s databázemi finančních dat společností z celého světa. Průzkumy dokládají, že drtivá většina absolventů bakalářského programu Finance na PEF MENDELU nemá problémy se získáním zajímavého a adekvátně finančně ohodnoceného pracovního místa, přičemž řada z nich začíná svou pracovní kariéru již během studia. Nejlepší studenti pak získávají pozice v prestižních mezinárodních institucích. Jako bonus můžeš absolvováním studia získat uznání vybraných zkoušek v rámci systému certifikace prestižních organizací jako je ACCA, CFA, ICAEW, aj. Pokud chceš rozšířit své znalosti po absolvování bakalářského programu, ideální volbou jsou navazující magisterské programy „Účetnictví a daně“ a „Finance a investiční management“.
Představení bakalářského studijního programu B-FS Finanční služby
doc. Ing. Petr David, Ph.D. garant programu Náš nový profesní studijní program Vám pomůže porozumět dynamickému sektoru finančních služeb. V současné době je již nezbytností, aby poskytovatelé finančních služeb byli vzděláni ve svém oboru. Studijní program Finanční služby Vám nabízí toto vzdělání šité na míru atraktivnímu, žádanému a neustále se rozvíjejícímu sektoru. Na tvorbě studijního plánu se podílely osobnosti ze silných subjektů poskytujících finanční služby osobám i firmám. Díky tomu jsme v našem programu v maximální možné míře eliminovali všeobecné a teoretické akademické předměty tak, aby to současně nemělo negativní dopad na potřebu získání nezbytných a využitelných znalostí. Studijní program Finanční služby poskytuje nejvyšší možnou míru orientace na praxi. Oproti akademickým programům budete zapojení do praxe dokonce ve dvojnásobném rozsahu. Přechod do praxe nebude nárazový, ale postupný, kdy například v posledním semestru studia budete absolvovat praxi s dotací odpovídající polovičnímu úvazku a účastnit se výuky v rozsahu pouhých 4 hodin týdně. Také Vaše bakalářská práce bude méně teoreticky a více prakticky zaměřena tak, aby Vám nebo Vašemu zaměstnavateli byla skutečně k užitku. Portfolio uplatnění pro absolventy našeho programu je pestré a nabízí jak pozice samostatné a kreativní, tak i pozice stabilní či více administrativní. To vše samozřejmě v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, finančním poradenství, investičním zprostředkování, účetnictví, daní, nebo auditingu. Po absolvování programu budete při poskytování velmi žádaných finančních služeb společensky prospěšní, a díky tomu si budete moci zajistit také nadstandardní příjmy. Celým studiem Vás provede mladý, ale zkušený tým pedagogů a pečlivě vybraných odborníků z praxe. Při jednání se studenty jsme aktivní, samozřejmostí je otevřená a přátelská komunikace. Odmítáme přežité formy poskytování vzdělání z dřívějších časů. Řídíme se etickým kodexem, který eliminuje nevhodné jednání jak ze strany pedagogů, tak ze strany studentů. Nechceme komplikovaná a nejasná pravidla, proto je náš studijní program a jeho studijní plán nastaven jednoduše, s jasnou vizí a cílem. Velmi mě potěší, když přijmete moji pozvánku a stanete se součástí velké rodiny MENDELU, kde na nic nejste sami. Vstupte tedy s námi do světa praktických financí a finančních služeb!
Představení navazujícího studijního programu N-UAD Účetnictví a daně
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. garantka programu Studium studijního programu Účetnictví a daně Ti umožní získat špičkové znalosti v oboru účetnictví a daní. Jsi-li absolventem našeho bakalářského studijního programu Finance a zároveň vystuduješ navazující program Účetnictví a daně, automaticky získáváš možnost uznání zkoušek v rámci systému certifikace ACCA a britského ekvivalentu ICAEW. Tato unikátní kombinace vysokoškolského vzdělání a profesní certifikace Ti umožní uplatnění v široké škále firem a finančních institucí a umožní ti být o krok napřed. Standardní součástí studia jsou taktéž přednášky a workshopy se specialisty z praxe. Stejně tak jako možnost praxe ve spolupracujících firmách včetně spolupráce při psaní diplomových prací.
Představení navazujícího studijního programu N-FIM Finance a investiční management
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. garant programu Studijní program Finance a investiční management na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně je navazující magisterský studijní program (titul Ing.) zaměřený na komplexní oblast financí a investičního rozhodování, zejména na investiční procesy a finanční řízení ve finančních institucích, podnikové sféře a veřejné správě. Jedná se o program, který reálně přináší praxi do studia na vysoké škole. To z důvodu, že se na jeho realizaci podílelo mnoho významných finančních institucí, např. investiční společnost Amundi, Axa, Partners, Komerční banka a mnoho dalších. Nízké propojení teorie a praxe bývá často uváděno jako slabá stránka českého vysokého školství a program Finance a investiční management byl založen právě z důvodu, aby nabídl alternativu. Studenti programu tak řeší ve výuce praktické problémy či v rámci desítek hodin jim přednáší odborníci z praxe. Spojení jejich diplomových prací s praxí je pak samozřejmostí. Talentovaným studentům pak program nabízí další vzdělávání formou doktorského studia a stáže na významných mezinárodních institucích (Mezinárodní měnový fond, Evropská komise apod.).
V nově akreditovaných studijních programech je kladen větší důraz na anglický jazyk – jakožto jazyk ekonomie, ekonomiky a globalizovaného obchodu. V nových bakalářských akreditacích jsou tak hned tři předměty rozvíjející schopnosti v oblasti anglického jazyka (Angličtina 1 až 3). Tyto předměty si mohou zapisovat jako volitelné předměty i současní studenti, nebo studenti, kteří je přímo nemají ve studijním plánu. Jako doplňkový jazyk slouží volitelné předměty Němčina 1 a 2. Pokud máš zájem o další světový jazyk, pak si v rámci volitelných předmětů můžeš zapsat třeba nějaký ze světových jazyků na FRRMS.
Je v našem i tvém zájmu spouštět nově inovované a moderní předměty co nejdříve. Z tohoto důvodu je možné, že některý z předmětů ve tvém studijním plánu již nebude vypsán, pokud studuješ ve staré akreditaci. Jeho ekvivalent v nových akreditacích nalezneš ve studijním plánu poklikem na informační ikonu „i“ vedle daného předmětu. Tento ekvivalentní předmět si tak můžeš registrovat, zapsat a úspěšně ukončit. Pokud tedy „starý“ předmět nebude v registracích, je třeba si registrovat jeho ekvivalent. Po jeho ukončení ti bude automaticky uznán do studijního plánu.
Modernizace zasáhne také průběh a podobu státní zkoušky. Od zimního semestru 2020/2021 budou tematické celky u jednotlivých předmětů státní zkoušky více propojeny s tématem tvojí závěrečné práce. U státní zkoušky se tak budou zkoušet a ověřovat tvoje schopnosti propojit nabyté znalosti a jejich použití v širších souvislostech zejména v kontextu tvojí závěrečné práce. Státní zkouška bude sestávat z obhajoby tvojí závěrečné práce a následně odborné rozpravy z předmětů státní zkoušky. Státní zkouška tedy nebude jen zkoušet znalosti, ale zejména jejich pochopení, pochopení souvislostí, aplikací a důsledků. Věnuj tedy mimořádnou pozornost tematickým celkům v UIS. Snaž se tematické celky spíše naučit a pochopit v odborném kontextu tvého odborného zaměření. Toto se týká jak nových tak starých akreditací.
Pokud jsi započal své studium ve staré akreditaci (viz diagram výše), můžeš bez problému dostudovat ve svém studijním programu dle podmínek a povinností svého současného studijních programů. Studentům, kteří nedokončí své studium do 31. 12. 2024, bude nabídnuta možnost dostudovat ve studijním programu stejném nebo obdobném, ale na úspěšné dokončení studia v tomto pokračujícím studiu budeš muset splnit všechny povinnosti dané pro toto pokračující studium, které jsi neměl splněny v zanikajícím studijním programu. Z tohoto důvodu je lepší ve staré akreditaci úspěšně dostudovat před 31. 12. 2024 – takhle se tě reakreditace dotkne jen minimálně.
Fakulta postupně přechází na plně bilingvní vzdělávací prostředí. Vytváříme postupně prostředí, které bude pro většinu z vás ve tvé budoucí profesní kariéře zcela přirozené. V nových akreditacích se objevuje více předmětů vyučovaných v anglickém jazyce, na kterých se budeš běžně setkávat s cizinci (studenty přijíždějícími na studijní pobyty např.). Každý studijní program v nové akreditaci má jasně identifikovatelné a pod studijním plánem uvedené tzv. Mobility window (semestr, kdy je nejvhodnější vycestovat). Navíc každý podzim na naší fakultě probíhá tzv. International Week, během kterého se přednášky i na česky vyučovaných předmětech konají v anglickém jazyce. Věříme, že toto ti poskytne významnou konkurenční výhodu při hledání budoucího uplatnění, které si zvolíš.
Bohužel, za současné právní úpravy toto možné není. V přípravě je však novela vysokoškolského zákona, která by toto měla umožnit. Budoucí datum jejího schválení je však neznámé. Do jejího schválení je třeba vždy projít přijímacím řízením, abys mohl studovat v jiném studijním programu.
Pokud je daný předmět vypsán a nabízí se v registracích nebo zápisech předmětů, pak si jej mohou i studenti ve „starých“ akreditacích registrovat nebo zapsat, pokud splňují prerekvizity předmětu. Určitě si projdi katalog předmětů, protože nové akreditace nabízí mnoho předmětů, které by tě mohly zajímat a které se u nás na fakultě dříve neučily.
V Kontrole plánu v UIS stačí kliknout na informační ikonku „i“ vedle předmětu. Pokud ve studijním plánu předmět není doprovázen touto ikonou, bude „starý“ předmět pokračovat v nezměněné formě do zániku akreditace v roce 2024.
Ano, pokud jde registrovat nebo zapsat pouze ekvivalent, pak je potřeba si zapsat ekvivalent starého předmětu. Pokud jde registrovat nebo zapsat starý předmět konzultační formou, můžeš si jej při splnění podmínek pro konzultační formu registrovat a zapsat. V některých případech můžeš mít dokonce i na výběr. Starý předmět bude „dojíždět“ v konzultační formě a nový ekvivalentní předmět se již bude vyučovat. V tomto případě je volba na tobě.
S několikaměsíčním předstihem budeš informován o blížícím se konci akreditace starého studijního programu a bude ti nabídnuta možnost pokračovat ve studiu ve studijním programu stejném nebo obdobném.
Tyto změny se implementují postupně tak, jak Národní akreditační úřad stíhá projednávat žádosti o akreditace a jak budou postupně „nabíhat“ ročníky a semestry v nových akreditacích. Zatím jsou však změny patrné zejména u bakalářských studií. V budoucích obdobích se projeví i v navazujících magisterských studiích.

Více aktualit

Všechny aktuality