Hlavní změny v organizaci výuky od ZS 2020/2021

20. 5. 2020
Oznámení děkana PEF o změnách v důsledku zahájení nových bakalářských akreditací od ZS 2020/2021
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně obdobně jako ostatní vysoké školy a jejich fakulty v České republice započala a pomalu dokončuje proces opětovné akreditace všech studijních programů, který si vyžádala novela zákona o vysokých školách z roku 2016. Dle požadavků Národního akreditačního úřadu i dle požadavků ECTS standardů se modernizovala struktura i obsah studijních programů. Některé změny se promítnou i do studia současných studentů naší fakulty. Toto oznámení shrnuje nejpodstatnější změny, které by se mohly Vašeho studia dotknout, a nabízí odpovědi na otázky, které bezesporu budete mít. Doufáme, že mnohé změny oceníte a že dále přispějí k Vašemu budoucímu studiu i uplatnění na trhu práce. Více v oznámení děkana zde, kde je k naleznutí i seznam ekvivalentních předmětů mezi starými a novými akreditacemi.

Více aktualit

Všechny aktuality