FITPED usnadní výuku programování

5. 8. 2021
Akademičtí pracovníci Ústavu informatiky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity se od roku 2018 podílejí na řešení mezinárodního projektu FITPED (Work-based Learning in Future IT Professionals Education) na kterém spolupracují univerzity a firmy ze Slovenska, Polska, Holandska a Španělska. Projekt získal podporu 250.000 EUR z programu Erasmus + v rámci klíčové akce 2 Strategické partnerství, která poskytuje organizacím možnosti spolupráce s kolegy z Evropy. 1.7.2021 se uskutečnilo závěrečné setkání partnerů projektu. Vzhledem k pandemické situaci se setkání uskutečnilo virtuální a jeho cílem byla sumarizace výsledků projektu a příprava na jeho finální fázi. „Pracovní trh na celém světě hlásí nedostatek programátorů a specialistů schopných pracovat v této oblasti, proto bylo cílem projektu připravit vzdělávací materiály pro zvládnutí programování v nejrozšířenějších programovacích jazycích současnosti a ověřit funkčnost nového přístupu založeného na vzdělávání po malých krocích v kombinaci s praktickými aktivitami,“ – zdůvodňuje smysl projektu hlavní koordinátor Martin Drlík z UKF v Nitře na Slovensku. Během tří let partneři vyvíjeli a testovali unikátní systém PRISCILLA podporující výuku úvodních kurzů programovacích jazyků s využitím nejmodernějších přístupů: mikroučení a automatického vyhodnocování zadání. Úvodní kurzy poskytují studentům znalosti a dovednosti, které budou dále rozvíjet při realizaci rozsáhlejších projektů při studiu datové analýzy, informačních systémů, webových a mobilních technologií a při práci v týmech. „Naším cílem je poskytnout studentům univerzit co navíc možností, pomocí kterých mohou zvládnout základy programování. Programování je totiž jedním z předmětů, jejichž nezvládnutí je důvodem předčasného ukončení univerzitního studia. Zpracování do podoby, přijatelné generací Z, patřilo mezi velké výzvy, které se nám podařilo úspěšně zvládnout, „- vysvětluje prof. Cyril Klimeš, koordinátor projektu za Mendelovu univerzitu v Brně. Projekt realizovaný v letech 2018 – 2021 je unikátní myšlenkou i rozsahem: byly vytvořeny komplexní kurzy pro 8 programovacích jazyků, které jsou přeloženy do 5 evropských jazyků a v rámci pilotního provozu s nimi pracovali studenti na pěti univerzitách. Rovněž byla vytvořena sada vzdělávacích kurzů zaměřena na tvorbu aplikací ve vývojových prostředích a frameworcích založených na těchto programovacích jazycích.

Více aktualit

Všechny aktuality