Enterprise IT a "nové" přístupy

13. 12. 2021
Zveme vás na přednášku s názvem "Enterprise IT a nové přístupy" od společnosti Kyndryl (IBM), která se bude konat 14. 12. 2021 od 15.00.
Přednáška bude rozdělena do tří bloků. V první části se přednáška rozebere pojmy „Enterprise IT“ a „Small Business“ a jejich význam ve vztahu k trhu, především k jeho velikosti. V navazující části se přednáška zaměří na příklady zástupců v jednotlivých částech trhů a přiblíží jejích nároky a požadavky na IT a to jak po stránce „hardware“, tak i „software“. V tomto bloku budou probrány i požadavky regulátorů ovlivňující obchodní prostředí v konkrétním segmentu. V posledním bloku se přednáška zaměří na správu a vývoj infrastruktury a software v popsaných prostředích a rozebere přínosy i rizika moderních technologií a přístupů.

Patrik Halfar

IT Architect
Patrik Halfar je absolventem Fakulty informačních technologií VUT. Během studií se stal členem mezinárodního týmu AVG Technologies, kde pracoval jako technik IT infrastruktury. Postupem času se díky projektu a akvizicím zakoupených technologií začal zaměřovat na enterprise systems, jejich architekturu a integraci dalších technologií. Před začleněním AVG Technologies pod AVAST přestoupil do IBM Client Innovation Centre Brno, nyní Kyndryl Client Innovation Center, kde pokračoval v enterprise zaměření, nejdříve jako technik, krátce poté jako Enterprise IT Architect. Na této pozici působí už pátým rokem. Specializuje se na infrastrukturní části: sítě, virtualizaci a linuxové systémy.

Více aktualit

Všechny aktuality