EJOBSAT zařazen do databáze Scopus

7. 10. 2020
Časopis European Journal of Business Science and Technology (EJOBSAT) byl oficiálně zařazen do databáze Scopus
Časopis European Journal of Business Science and Technology (EJOBSAT) vydávaný Provozně ekonomickou fakultou MENDELU byl v září 2020 oficiálně zařazen do databáze Scopus, stalo se tak po pěti letech usilovné práce v oblasti vědy a výzkumu na fakultě. Fakulta se tak zařadila mezi prestižní světové univerzity, jejichž periodika jsou v databázi Scopus taktéž zařazeny.
Jak hodnotí tento úspěch proděkan pro vědu a výzkum PEF MENDELU doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.?
„Zařazení našeho časopisu EJOBSAT do databáze SCOPUS je zásadním posunem v této oblasti nejen pro fakultu jako takovou, ale i pro její pracovníky, vědce a studenty. Umožní jim to prezentovat jejich vědecké práce i ve fakultě vlastním časopise, jehož důležitost má na vědeckém poli mezinárodní přesah. Jsem velmi pyšný na celý tým, který se na tomto úspěchu podílel“. www.ejobsat.cz

Více aktualit

Všechny aktuality