ECOS 2021 - Call for Papers

9. 1. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, neváhejte včas registrovat své články na tradiční mezinárodní konferenci Economic Competitiveness and Sustainability (ECOS) 2021, dříve konaná pod názvem Firma a konkurenční prostředí. Konference je plánovaná v prezenční i distanční formě. Termín konference: 25.-26.3.2021 Termín registrace a vložení článků byl prodloužen do 25.1.2021, 23:59 CET Detailní informace naleznete na webových stránkách ecos.mendelu.cz a na Call for Papers. Pro nejnovější informace sledujte facebook konference. Těšíme se na Vaše příspěvky. Výzkumné centrum PEF

Více aktualit

Všechny aktuality