Dr. Tkalenko zastupovala PEF MENDELU na setkání MASUDEM v Indonésii

18. 9. 2023
Dne 12. září 2023 se v indonéské Jakartě uskutečnilo mezinárodní konsorcium zaměřené na vývoj nového magisterského programu MASUDEM v oblasti udržitelného rozvoje a managementu.

Provozně ekonomická fakulta MENDELU v Brně je jedním z mezinárodních partnerů konsorcia, který vede pracovní balíček II. Dne 12. září 2023 se v hlavním městě Indonésie konalo zasedání Steering Committee Meeting 1 projektu MASUDEM, které bylo součástí semináře o vzdělávání v oblasti udržitelnosti na vysokých školách. Mendelovu univerzitu v Brně na tomto fóru zastupovala Dr. Nataliia Tkalenko z katedry právních a společenských věd.

Cíle udržitelného rozvoje se staly nedílnou součástí rozvojových strategií MENDELU. Pro naplnění těchto cílů je nezbytné, aby univerzita vzdělávala a vybavovala své lidské zdroje, které budou pomáhat průmyslovým odvětvím při jejich naplňování. Prezentace se zaměřila na aspekty institucionalizace, schopnosti a neustálého zlepšování udržitelného rozvoje na Mendelově univerzitě.

MASUDEM

Název projektu: Magisterské studium udržitelného rozvoje a managementu

Zkratka: MASUDEM

Identifikátor projektu: 101082797

Program: Erasmus+

Hlavní klíčová aktivita: Spolupráce pro inovace a výměna osvědčených postupů

Typ akce: Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzděláván

Více informací o projektu je k dispozici na https://masudem.org/

Více aktualit

Všechny aktuality