Dotazníkové šetření

27. 11. 2020
Chování spotřebitele s důrazem na současnou pandemii onemocnění COVID-19
Dobrý den,
výzkumný tým Mendelovy univerzity v Brně, který se dlouhodobě zabývá problematikou chování spotřebitelů, si Vás dovoluje oslovit a požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Aktuální mezinárodní výzkum se zabývá Vašimi názory, vnímáním, postoji a změnami chování jednotlivců způsobenými pandemií onemocnění COVID-19 (dále v textu jen „pandemie“). Na výzkumu spolupracují odborníci z vybraných států EU. Zapojením do tohoto výzkumu významně přispějete k rozvoji poznání v této oblasti. Dotazník se skládá ze šesti bloků – Vnímání pandemické situace; Ekonomická situace obyvatel; Nákupní chování; Ekonomické a podnikatelské aktivity; Místo výkonu práce a poslední blok – Identifikační údaje. Otázky se vztahují na období od počátku pandemie, tj. březen 2020 až do současnosti. U vybraných otázek odpovídejte za celou Vaši domácnost podle Vašeho uvážení. Vyplnění Vám zabere přibližně 15 minut a všechny poskytnuté údaje jsou zcela anonymní. Děkujeme za Váš čas. Dotazník

Více aktualit

Všechny aktuality