Děkanské volno ECOS

3. 3. 2022
V souvislosti s konáním konference Economic Competitiveness and Sustainability vyhlašuje děkan fakulty děkanské volno na 24. 3. 2022 pro všechny studenty. Zároveň zveme všechny studenty i pracovníky fakulty k účasti na této konferenci. Stáhnout PDF verzi

Více aktualit

Všechny aktuality