Děkanské volno 5. 10.

30. 9. 2021
V souvislosti s konáním Setkání akademické obce PEF MENDELU vyhlašuje děkan fakulty děkanské volno na 5. října 2021 od 16:30 pro všechny studenty. Zároveň zveme všechny studenty i pracovníky fakulty k účasti na tomto setkání.

Více aktualit

Všechny aktuality