Děkanské volno 11. 4.

27. 3. 2023

V souvislosti s konáním setkání akademické obce Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje děkan fakulty děkanské volno pro studenty PEF MENDELU dne 11. dubna 2023 od 16.45 hod. Setkání akademické obce PEF MENDELU se uskuteční v posluchárně Q03. Zároveň zveme všechny studenty i pracovníky fakulty k účasti na tomto setkání.

Více aktualit

Všechny aktuality