Děkanské volno 11. 11.

3. 10. 2022

V souvislosti s konáním mezinárodní konference studentů doktorského studia PEFnet 2022 na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje děkan fakulty děkanské volno pro studenty PEF MENDELU dne 11. listopadu 2022.
Zároveň zveme všechny studenty i pracovníky fakulty k účasti na této konferenci (více na pefnet.mendelu.cz).

Více aktualit

Všechny aktuality