Děkanské volno 10. 5.

3. 5. 2022
V souvislosti s konáním Setkání akademické obce PEF MENDELU (v místnosti Q03 i s online přenosem) vyhlašuje děkan fakulty děkanské volno na 10. května 2022 od 16:30 pro všechny studenty. Zároveň zveme všechny studenty i pracovníky fakulty k účasti na tomto setkání.

Více aktualit

Všechny aktuality