Další ročník soutěže Ceny Czechitas, která je určena pro ženy, které úspěšně obhájily bakalářskou práci na téma související s IT

8. 2. 2021
Soutěž Cena Czechitas za nejlepší dívčí bakalářskou práci v IT je otevřena všem studentkám/ absolventkám, které v posledním roce (tj. během 12 měsíců před termínem přihlášek - 28. 2. 2021) úspěšně obhájily bakalářskou práci na téma související s IT. Cílem soutěže je upozornit na nadané dívky zapálené do IT, pomoci jim zrealizovat jejich projekty za podpory odborníků z praxe, a zároveň ukázat veřejnosti, jak zajímavým tématům se tyto ženy věnují. Samotným ženám garantujeme nové zkušenosti a kontakty na firmy v IT oboru.
Do soutěže můžou studentky přihlásit i samotní vedoucí práce, přátele, rodina, zkrátka kdokoli, kdo na jejich činnost chce upozornit. Věříme, že je možné najít soutěžící na mnoha fakultách v celé České republice. Napsala jsi úspěšně svou bakalářku na téma související IT? Chceš zrealizovat svůj projekt? Přihlas se do soutěže Cena Czechitas a získej mentoring od odborníků z praxe. Registruj se do 28. 2. 2021 na czechitas.cz/CenaCzechitas.

Více aktualit

Všechny aktuality