Czechitas ocení nejlepší bakalářské práce

21. 2. 2020
Zájemkyně mohou přihlašovat své bakalářské práce do čtvrtého ročníku Ceny Czechitas do 28. února 2020. Pro vítězky je připravena odměna 5 tisíc korun, dárky od partnerů a bezplatný mentoring odborníků z IT.
  • Nezisková organizace Czechitas oceňuje “Cenou Czechitas” nejlepší bakalářské práce na téma související s IT.
  • Soutěž je určena pro ženy, které úspěšně obhájily bakalářskou práci na téma související s IT na vysokých školách v Česku od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2020.
  • Registrace přihlášek je do 28. 2. 2020.
  • Vítězky získají odměnu 5 000 korun, mentoring od odborníků a věcné ceny.
Cílem Ceny Czechitas je především upozornit na vynikající studentské práce zabývající se IT, dát jejich autorkám větší možnosti uplatnit se v praxi, propojit je s řadou firem a naučit je prezentovat svoji práci. “Cena Czechitas nám každý rok ukazuje, jak nadaná děvčata na vysokých školách jsou. Ukazujeme pozitivní příběhy a vzory a s úspěchem lámeme stereotypy v hlavách děvčat, které si na střední škole na informatiku nevěří. Čekám, že letos se přihlásí ještě více šikovných studentek než loni,” říká Dita Přikrylová, zakladatelka neziskové organizace Czechitas. Porota složená ze zástupců zapojených firem a Czechitas vybere za každou oblast (Čechy/Morava) čtyři studentky, tedy celkem osm finalistek. Ty následně absolvují měsíční mentoring u vybraných partnerů soutěže. Mentoring probíhá formou několika osobních setkání studentky a mentora. Dívky tak získají možnost pracovat na svém osobním rozvoji a za účasti zkušených koučů mohou dál rozvíjet svůj vlastní projekt. Cílem mentoringu je společně najít další potenciál práce nebo najít prostor pro její aplikaci v praxi. Neodmyslitelnou součástí mentoringu je také příprava na závěrečnou prezentaci bakalářské práce na slavnostním galavečeru. “Na finálovém večeru přijde člověk do kontaktu s lidmi z IT a získá cenné kontakty. Při mentoringu se zase dozví, jak velké IT firmy fungují a jaká je vlastně práce v IT. Firmy mentoring také využívají k nabírání studentů na stáže a jiné studentské pozice. Zkušeností tedy získá člověk v soutěži opravdu hodně,” doplňuje loňská vítězka soutěže Kateřina Kočendová z VUT Brno, která dnes pracuje ve společnosti SAP. Do soutěže se mohou přihlásit ženy ze všech univerzit, jejichž bakalářská práce souvisí s informačními technologiemi. Cena není určena pouze studentkám IT oborů, přihlásit se může každá studentka/absolventka, jejíž práce se IT alespoň částečně dotýká. Podrobnosti o průběhu soutěže a podmínkách přihlášení najdete také na webových stránkách Czechitas. V roce 2019 se naše studentka Petra Javorková se svou bakalářskou prací „Mobilná aplikácia pre správu zásob potravín v domácnosti“ zúčastnila soutěže Ceny Czechitas. Byla vybrána mezi finalistky (a tím získala mentoring od firmy T-Mobile), a získala ocenění „zvláštní uznání poroty za business model“.

Více aktualit

Všechny aktuality